Инсталиране на phpMyAdmin през SSH в cPanel

Помощен център

Инсталиране на phpMyAdmin през SSH в cPanel

Инсталирането на phpMyAdmin в директория на сайт дава възможност за предоставяне на достъп на дизайнери или разработчици само до базата данни на сайта.

Ограничен достъп до файловете се дава чрез създаване на отделен FTP акаунт с достъп само до директорията на сайта.

В тази статия ще ви покажем как може да инсталирате phpMyAdmin в cPanel през SSH.

От сайта на phpMyAdmin копираме адреса на подходящия архив (за линукс сървъри .tar.gz):

phpmyadmin install ssh

като кликнем с десен бутон на мишката върху линка и от менюто изберем Copy link address:

phpmyadmin install ssh

Логваме се през SSH в хостинга (ние използваме PuTTy през Windows) и навигираме до директорията на сайта.

На следващото изображение реално е сниман целият процес на инсталиране с всички команди - който веднъж е изпитал удоволствието и ефикасността на работа през SSH няма да иска повече да чуе за редактори с линкове и бутони:

phpmyadmin install ssh

Сега нека проследим какво върши всяка SSH команда.

  • cd public_html/icn-test.net/ - влизаме в директорията на сайта
  • mkdir _pmadmin - създаваме директория за файловете на phpMyAdmin
  • cd _pmadmin/ - влизаме в директорията
  • wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.6/phpMyAdmin-4.7.6-all-languages.tar.gz - изтегляме с командата wget архива от линка, който копирахме в началото.
  • tar xzf phpMyAdmin-4.7.6-all-languages.tar.gz - разархивираме файла
  • mv phpMyAdmin-4.7.6-all-languages/* . - преместваме всички файлове от създадената при разархивирането директория /phpMyAdmin-4.7.6-all-languages/ в директория /_pmadmin/.
  • mv config.sample.inc.php config.inc.php - преименуваме файла config.sample.inc.php на config.inc.php
  • nano config.inc.php - отваряме файла с редактор nano и въвеждаме произволна стойност на променливата $cfg['blowfish_secret']:

phpmyadmin install ssh

В рамките на осем команди за по-малко от две минути сме готови с инсталирането на phpMyAdmin и остава само да тестваме.

Въвеждаме URL адреса на phpMyAdmin директорията - http://icn-test.net/_pmadmin и се зарежда формата за логване:

phpmyadmin install ssh

Въвеждаме потребителя и паролата за базата данни и натискаме бутона Go:

phpmyadmin install ssh

Успешно се логнахме в тестовата база данни user_icntestd и както забелязвате нямаме достъп до друга от базите данни в хостинга.

Базата данни information_schema е служебна база на phpMyAdmin.

Ако въведем вместо потребител и парола за база данни потребителя и паролата за достъп до cPanel, ще имаме достъп до всички MySQL бази данни в хостинга:

phpmyadmin install ssh

Управлението на директории, файлове и процеси през SSH е изключително бързо и удобно като в същото време не изисква много време за научаване на основните SSH команди.