Начало > Помощен център > Споделен Хостинг Linux > 30 дневни backup копия при споделен хостинг

30 дневни backup копия при споделен хостинг

Помощен център

30 дневни backup копия при споделен хостинг

Своевременното архивиране на важните файлове за вашия сайт или онлайн проект са задължителни. Всеки от нас е изпадал в ситуация, в която бекъп копията на сайта са били единственото ни спасение. Направили сме ъпдейт на темата на сайта и нещо се е счупило непоправимо, колегата е изтрил файла, който не трябва или пък пропуск в сигурността на сайта ни е бил причината за зловредна намеса и e довела до загуба на данни.

ICN.Bg се е погрижила за потребителите на споделен хостинг, като автоматично прави архивно копие на вашия сайт до 30 дни назад.

Защо ви е необходим бекъп?

Създаването на бекъп на файловете е неразделна част от поддържането и управлението на всеки уеб сайт, специализирано приложение или друг тип онлайн проект, който обаче често се пропуска. При непредвидени обстоятелства се случва нещо с важните за вас файлове и има шанс, те да бъдат безвъзвратно загубени. За да се чувствате сигурни, ние ви предоставяме до 30 уникални backup копия, налични във вашия cPanel акаунт. Имате възможност да възстановявате сайт от момента, който желаете.

Как се правят архивните копия и къде да ги откриете?

Лого на R1Soft 

Използваме специализиран софтуер за създаване на архивни копия - R1Soft. С помощта на този софтуер ви гарантираме максимална сигурност и гаранция за възстановяване на сайта ви от момента, в който желаете. Системата автоматично генерира backup на уеб файлове, имейли и база данни, като ги дупликира. Всеки ден, софтуерът автоматично сканира вашите файлове и прави копие само на тези, в които има промяна към текущия момент - поблоково копиране на данните от сайта ви.

По този начин архивирането става изключително бързо и пести значителен ресурс, като не използва допълнително дисково място и CPU минути.

На кои файлове се прави backup копие?

30 дневните backup копия са изградени на базата на блок базираното съхранение на данни. Всеки архивен файл съдържа всички промени в мета данните на вашия уеб сайт - настройки и конфигурационни данни. В remote backup се съхранява и вашата public_html директория. Системата архивира уеб файлове, база данни и имейли.

Файлове със следните разширения не се архивират на хостинг сървъра: iso; ace; arj; avi; bak; bin; bz; bz2; cab; car; cbr; ccd; cdr; cue; drw; exe; flv; gz; gzip; img; jar; jmy; lbs; md; mid; midi; mov; mp2; mp3; mp4; mpa; mpeg; mpg; nrg; pae; pak; psb; psd; r00; r01; r02; r03; ram; rar; rm; rmf; sea; sub; tar; tar.gz; tgz; vob; wad; wav; wave; wma; wmv; zip.  

Не се съхраняват и файлове, които могат да доведат до влошаване работата на устройствата, извършващи периодичен архив на данни. Не се гарантира архивиране и съхранение на база данни превишаващи размер от 1024MB за всяка база.

Къде се съхраняват backup копията?

Лесно може да достъпите бекъп файловете си от меню Files, намиращо се във вашия cPanel:

Достъп до R1Soft Restore Backups в cPanel

От подменюто R1Soft Restore Backups лесно може да оперирате с вашия бекъп, да го управлявате и да възстановите информацията, която ви е необходима.

Таблица с наличните архиви в R1Soft