Начало > Помощен център > Наети сървъри и Колокация > NodeJS и Ghost платформата за блогинг

NodeJS и Ghost платформата за блогинг

Помощен център

NodeJS и Ghost платформата за блогинг

Node.js и Ghost Blogging Platform

Какво е Node.js?

Node.js е платформа за изграждане на бързи уеб приложения. Позволява ни да ползваме JavaScript от страна на сървъра вместо в браузъра на клиента, като по този начин се заобикаля нуждата от втори сървър-ориентиран език (най-често PHP). 

Това се постига като node.js обвива JavaScript машината (engine) от Google Chrome и го прави достъпен за инсталация навсякъде.

Инсталиране на Node.js

За да инсталираме node.js през пакетен мениджър първо трябва да добавим EPEL хранилището:

rpm -Uvh http://download-i2.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

NPM – що е то?

npm е официалният пакетен мениджър за node.js. Написан е изцяло на JavaScript и работи върху node.js платформата. Ползва се за разрешаване на зависимости и инсталиране на node.js приложения чрез командния ред.

След като сме добавили EPEL хранилището и сме го активирали (ако не е) инсталираме npm:

yum install npm

Проверка на инсталацията може да направим изпълнявайки node -v и npm -v .

Какво е Ghost?

Ghost е блог платформа, разработена в Node.js. Позволява бързо и лесно създаване на функционални блогове, както и поддържане на информацията в тях.

Инсталация на Ghost

Изтегляме последната налична версия на Ghost:

curl -L https://ghost.org/zip/ghost-latest.zip -O /var/www/ghost.zip

Разархивираме и влизаме в директорията:

unzip -uo ghost.zip -d 

cd /ghost

Инсталираме чрез npm:

npm install –production

За да стартираме Ghost изпълняваме:

npm start

Ако искаме да променим адрес/порт на сървъра го правим като редактираме config.js, намиращ се в главната директория на ghost.

Стартиране на Ghost

Има няколко начина за стартиране на ghost за постоянно. Тук ще използваме forever, който ще инсталираме чрез npm. Forever ни позволява да изпълняваме ghost на заден план и ще се погрижи да рестартира node процеса ако забие.

Инсталираме го чрез:

npm install forever -g

След това правим един прост скрипт start_forever.sh в директорията на ghost:

#! /bin/bash

NODE_ENV=production forever start /директория/на/ghost/index.js

И добавяме следния ред в /etc/rc.local:

bash /директория/на/ghost/start_forever.sh

За да проверим дали има стартиран процес изпълняваме: forever list , а за да спрем ghost изпълняваме: forever stop index.js