Начало > Помощен център > Наети сървъри и Колокация > Какво получавам при закупуване на Абонаментна техническа поддръжка към Нает сървър

Какво получавам при закупуване на Абонаментна техническа поддръжка към Нает сървър

Помощен център

Какво получавам при закупуване на Абонаментна техническа поддръжка към Нает сървър

Наемайки dedicated server от ICN.Bg, вие получавате физическа хардуерна машина, разположена в нашия дата център за която ние осигуряваме непрекъсната свързаност към Интернет и захранване, с цел непрекъсваемост на услугата.

Наетите сървъри не включват в цената си Абонаментна техническа поддръжка или Мониторинг. И двете услуги са обект на допълнително заплащане.

Какво включва Абонаментната техническа поддръжка към Нает сървър:

  • до 6 технически часа труд на високо квалифициран системен администратор;
  • поддръжка на вече инсталирана и изградена софтуерна инфраструктура;
  • мониторинг на софтуера, инсталиран на сървъра;
  • актуализиране (update) на инсталирания софтуер към последни версии;
  • 24/7 безплатен мониторинг на сървъра с цел гарантиране на неговата работоспособност и изправност.

Промяна по вече изградена инфраструктура, смяна на версии на софтуер, инсталиране на допълнителни софтуери или преконфигурации не се включват в Абонаментната техническа поддръжка и са обект на допълнително заплащане.