Какво е колокация?

Помощен център

Какво е колокация?

Услугата колокация (колокиране) представлява физическо позициониране на клиентски сървъри или друго оборудване в специализиран дата център, който осигурява необходимите условия за непрекъснато и безпроблемно функциониране.

Разполагайки вашето оборудване в наш дата център, вие получавате:

  • гаранция за постоянна интернет свързаност;
  • непрекъсваемост на електрозахранването;
  • поддържане на оптимални условия като температура на помещението, ниво на влажност, ниво на запрашеност и др.

Колокирането в специално изграден дата център удължава живота на вашето оборудване, гарантира 100% сигурността му и високата му производителност.

Повече информация за параметрите на дата центровете ни може да откриете тук.