Начало > Помощен център > E-Store > Конфигурация на продукти > Управление на 301 препратки в CloudCart

Управление на 301 препратки в CloudCart

Помощен център

Управление на 301 препратки в CloudCart

Препратките са инструмент, чрез който и търсещите машини, и крайните потребители, биват пренасочвани към различен URL адрес от този, който са задали. Ако вече имате онлайн магазин, настройването на 301 Препратки е най-лесният и бърз начин да информирате клиентите си, тъй като те ще бъдат директно препратени към вашия нов магазин в CloudCart.

Преди да продължите с описаните по-долу стъпки, е необходимо да отворите секция Настройки > Домейни основното меню и да добавите съществуващия домейн, чиито стари URL адреси ще настроите да препращат към URL адресите на новия магазин.

След добавянето на съществуващия домейн, влезте в админ панела и в основното меню изберете Маркетинг > SEO Оптимизация > 301 Препратки.

Импортиране на препратки от файл

1. Чрез бутона Импортирай препратки, разположен в горния десен ъгъл може да добавите свой CSV файл с всички необходими препратки и CloudCart ще импортира автоматично всички нови URL адреси. Импортирането позволява лесно и бързо настройване на всички стари към новите URL адреси.

Панел за импортиране на препратки

Когато създавате файла с URL адреси в Excel или Google Sheets e важно той да съдържа само две колони - една със старите и една с новите URL адреси. След като вече сте готови трябва да запазите файла в CVS формат (.csv, comma-separated values).

2. След като качите CVS файла, ще се отвори нов прозорец, в който да дефинирате полетата във вашия файл, т.е да изберете коя колона отговаря на старите ви URL адреси и коя - на новите. Съдържанието на първите редове от двете колони ще се появи в падащото меню, откъдето може да направите своя избор.

Панел с полета за дефиниране на препратки

3. След като кликнете бутона Запази, ще се отвори прозорец, който ви информира, че файлът е успешно качен и в момента съдържанието се импортира.

Потвърждение за успешно качен файл за импортиране

4. От Настройки > Задачи на опашка може да следите кога импортирането ще приключи. Продължителността на този процес зависи от големината на файла.

За да се уверите, че импортирането е успешно, може да кликнете някой от старите адреси в оригиналния Excel / Google Sheets файл - браузъра трябва да отвори съответната страница в новия сайт.

Ръчно добавяне на препратка

1. Чрез бутона Добави препратка може ръчно да поставите съответно стария и новия URL адрес в двете празни полета. След като поставите стария URL адрес в съответното поле, изберете Вида на препратката от падащото меню:

  • Добави ръчно - тази опция означава, че вие трябва да поставите ръчно новият URL адрес в съответното поле.
  • Всички други опции от падащото меню отговарят на секцията, в която искате стария URL адрес да препраща. По този начин, полето Нов URL адрес, ще отвори още едно падащо меню, от което да изберете конкретния артикул, към който клиентите ще бъдат препращани.

Изглед на панел за ръчно добавяне на препратка

2. За да запазите направените промени кликнете бутона Запази, в горния десен ъгъл.