Начало > Помощен център > E-Store > Конфигурация на продукти > Създаване и управление на сегменти в CloudCart

Създаване и управление на сегменти в CloudCart

Помощен център

Създаване и управление на сегменти в CloudCart

Сегментирането на клиенти е действие, чрез което може да създавате множество групи (сегменти) от потребители, обединени по общи критерии. Целта на сегментирането е да обособите сегмент от потребители, който да ползвате за вашите маркетинг кампании. Чрез сегментирането може да изпратите много по-фокусирани маркетингови послания към сегментирана група от потребители.

Пример:

Сегмент на потребители, направили поръчка преди точно 2 дни. Вашето послание ще е много по-целенасочено. Може да започвате комуникацията си с включване на известни параметри като например време.

Преди два дни направихте своята поръчка в нашия магазин.

Когато дефинирате критериите на вашия сегмент, ще може да ги ползвате за различни цели. 

Например, ще може да изпращате съобщения чрез Messenger или Viber директно от административния панел на вашия магазин. Ще може да ползвате получения резултат за маркетиране, чрез външни приложения и много други.

При създаването на един сегмент ще може да ползвате едновременно до 4 броя критерии.

Ето и малко идеи, които може да са ви от полза при създаването на сегменти от потребители.

 • Пазарували преди повече от 60 дни и направили оборот повече от 100 лв. - с този сегмент ще имате възможност да реактивирате потребители, които са пазарували преди време. 
 • Пазарували от категория Х и Y - с този сегмент, ще може да правите кръстосани продажби (cross-sells) по категория.
 • Потребители, които са абонирани за Messenger и са направили повече от 0 поръчки на стойност повече от 0 лв. - така ще може да отсеете вашите важни клиенти и ще може да им пишете директно в Messenger с конкретно предложение.

Критериите (условията), които са на ваше разположение за създаване на сегменти, са:

 • По статус на поръчка;
 • По обем на прихода;
 • По брой поръчки;
 • По дата на регистрация;
 • По дата на последна поръчка ;
 • Дали приема маркетингови съобщения ;
 • По държава ;
 • По регион (град);
 • По таг
 • По принадлежност към клиентска група
 • По поръчани продукти от категория;
 • По дата на изоставена количка;
 • По канал за комуникация;
 • По допълнителни полета към потребителския профил;

Всеки създаден от вас сегмент се обновява автоматично с потребители, които попадат в неговите условия.

ВАЖНО! Всеки сегмент притежава и уникален URL адрес, на който са достъпни данните на потребителите, участващи в него. Никога не споделяйте публично този адрес защото той съдържа лични данни на вашите клиенти. Тези списъци са за ваше лично ползване или за ползване от трети приложения, които да черпят тази информация във ваша полза.

Как да сегментирате вашите клиенти?

Влезте в секция Клиенти, където ще откриете меню Сегменти":

Линк Сегменти в главното меню

В горния десен ъгъл ще откриете бутона Добави:

Бутон Добави сегмент

След това изберете типа на сегмента:

Настройки за избор на сегмент

След като сте въвели име и сте избрали типа на сегмента, е време да го запазите. Запазването му, ще ви отведе в страница за избор на критерии (условия).

Панел за избор на критерии (условия)

Когато добавите всички условия към сегмента, в реално време ще видите резултата и ако той ви удовлетворява, е нужно да запазите сегмента.

След запазването му ще се зареди страница с всички налични сегменти:

Панел със списък на всички налични сегменти

1. Уникален криптиран линк за отдалечен достъп до списъка на всички потребители, които спадат към дадения сегмент.

2. Брой потребители, които участват в сегмента към дадения момент.

3. Бутон за промяна на условията на сегмента.

4.  Изтриване на сегмента.

Важно: Промяната на условията на сегмент влизат в сила веднага. Ако промените условията на сегмент е възможно той да участва в различни кампании, което да доведе до нелогични маркетингови послания.