Начало > Помощен център > E-Store > Конфигурация на продукти > Създаване и управление на продуктови характеристики в Cloudcart

Създаване и управление на продуктови характеристики в Cloudcart

Помощен център

Създаване и управление на продуктови характеристики в Cloudcart

CloudCart предоставя опцията филтриране чрез продуктови характеристики, които позволяват на клиентите да групират различните продукти в категории по общи критерии.

Разликата между Разновидности и Характеристики

Разновидности: Определят конкретния продукт, когато продукта има разновидност, опцията им е задължителна (цвят, размер и т.н.).

Характеристики: Това е характеризираща информация, при която няма опция за избор, а просто характеризира продукта и се добавя към категорията. Характеристиките се визуализират във филтъра на продуктовия каталог.

Създаване на характеристиките

1. Влезте в Контролния панел, натиснете Продукти > Характеристики > Добави Характеристика:

Достъп до Характеристика в контролния панел

Линк Характеристика в меню

Изглед на бутон Добави Характеристика

2. Попълнете менюто на Характеристиката, което ще се зарежда:

Пример:

Изглед на панел Добавяне на характеристика

  • Име на характеристиката - В това поле въвеждате името на Характеристиката.
  • Тип на полето - Тук избирате дали характеристиката да е Отметка или Диапазон.
  • URL адрес - Това e URL адресът чрез които се визуализира характеристиката на сайта. Той се създава автоматично след въвеждане на името, можете да оставите адреса по подразбиране.
  • Category Property Image - Тук може да сложите снимка на категорията, за ваш вътрешен ориентир.
  • Добавяне на категории - Тук избирате в кои категории искате да функционира конкретната характеристика.
  • Добавяне на стойност - Стойностите, чрез които се филтрират продуктите.

3. След като добавите конкретната характеристика, може да я редактирате чрез бутона Редактирай Стойности, който се визуализира:

Изглед на бутон Редактирай Стойности

Самите стойности могат да бъдат персонализирани със снимки и описание:

Полета за персонализиране на стойности

Настройки Редакция на стойност

Изглед на характеристика в търсеща машина

4. След създаването на дадена характеристика трябва да отидете в желаните продукти на тази категория и да добавите съответните характеристики.

Панел Редактиране стойности на характеристика

Пример:

Полета с редактирани стойности

5. Подреждане на стойностите - след като влезете в стойностите, кликнете върху Активирай сортирането, за да можете с хващане и плъзгане (drag and drop) да коригирате подреждането на характеристиките.

Списък с продукти в панел Характеристики

Промяна в подреждането на характеристиките

Пример:

Вижте как добавените Характеристики за категория Столове работят:

1. Тук може да видите как и двата стола се визуализират след като са избрани всички опции на Характеристиката Орехово Дърво.

Страница с активирани филтри

На снимката горе са активирани следните два филтъра:

Панел за активиране на филтри

2. Тук виждате как се визуализира само единият стол понеже едната характеристика не е селектирана:

Селектиране на само една характеристика

3. Тук пак е селектирана само една характеристика, но и двата продукта се визуализират:

Зареждане на два продукта с обща характеристика

Дори при задаване на всички филтри, продуктите на които съдържат поне една от стойностите, ще бъдат визуализирани.

4. Като влезете в конкретният продукт се визуализират и стойностите на характеристиките. Така може да ги предоставите на клиентите и със снимки.

Визуализиране стойности на характеристики

Характеристики с визуализирани стойности