Начало > Помощен център > E-Store > Конфигурация на продукти > Статуси на Продукти в CloudCart

Статуси на Продукти в CloudCart

Помощен център

Статуси на Продукти в CloudCart

В зависимост от типа на вашия бизнес, е възможно да имате голямо разнообразие от продукти с различно количество. За да управлявате бързо и лесно продуктите си, CloudCart ви предоставя секция Статуси на продукти, чрез която може да създавате различни статуси на продуктите, да скривате или показвате бутон за купуване спрямо количеството на продуктите.

За да настроите Статусите, влезте в контролния панел и отворете секция Продукти > Статуси на продукти:

Линк Статуси на продукти в меню

Статуси по подразбиране

Във всеки онлайн магазин има два статуса, които са предефинирани и използвани за вашите продукти:

Изглед на панел Статуси на продукти

1. Статус Не е наличен - този статус има зададено действие да скрие бутона 'Купи', ако количеството на продукта е по-малко от 1.

Може да редактирате статуса, кликайки върху текста Не е наличен. Ще видите следното меню:

Изглед на панел Редакция на статус

Статусът се визуализира по следния начин в сайта:

Визуализиране статус на продукт

2. Статус В наличност - този статус има зададено действие да покаже бутона 'Купи', ако количеството на продукта е повече от 0.

Показване на бутона Купи при наличност

Статусът се визуализира по следния начин на сайта:

Визуализиране на статус В наличност

Добавяне на нов статус

1. Чрез тази опция може да изберете нов статус, който да добавите към продуктите си. Там може да въведете каквото искате наименование, което клиентите ви ще виждат при определените условия.

Изглед на панел Добавяне на нов статус

Опции в меню в панел Добавяне на нов статус

В полето Наименование на статуса запишете името на статуса. Той ще се визуализира в детайлната страница на продуктите, които го притежават. Ако действието на този статус е 'Покажи статуса като запитване', името, което напишете тук ще бъде името на бутона, който ще показва формата за запитване към продукта.

От полето Действия изберете как ще функционира статуса, който създавате:

  • Покажи бутона 'Купи' - това действие ще визуализира бутон Купи на продуктите с този статус.
  • Скрий бутона 'Купи' - това действие няма да показва бутона за купуване и продуктите, които ще приемат този статус няма да могат да бъдат добавяни в количка, а само разглеждани, с визуализиран в детайлната им страница статус.
  • Покажи статуса като запитване - това действие ще добави бутон за запитване в продукта. Бутонът ще отваря прозорец, в който клиентите могат да оставят имейла и имената си и да изпратят автоматично попълнено запитване за продукта. Ще получите автоматичен имейл със запитването в имейла, който използвате за магазина си

В полето Ако количеството е - от падащото меню трябва да изберете условието, при което този статус да се приема от продуктите. Изберете точно количество, повече или по-малко от конкретно количество на продукти. Всички продукти с това условие за количеството, ще приемат статуса, който създавате.

След като създадете статус за продуктите, всички продукти, които отговарят на условието за количество в този статус, автоматично ще приемат действията и името на статуса.

В случай, че продуктите налагат повече от един статус при едно и също условие за наличност, може да създадете необходимите статуси и да зададете ръчно и конкретно за всеки продукт какъв статус да приема, когато е в наличност и какъв статус да приема, когато е без наличност.

2. Покажи статуса като запитване - този статус се визуализира в лилаво и позволява да отправите известие към клиентите си при желаните от вас условия.

Пример: В магазинa сте задали статус "Очаквайте скоро!" на продукти, които са без проследяване на количеството.

Настройване на статус Очаквайте скоро!

Визуализиране на статус Очаквайте скоро!

Ръчно назначаване на статуси

1.  За да зададете нови или конкретни статуси за продукти трябва, преди всичко, да включите опцията 'Проследяване на количеството' за всеки от продуктите си и да заложите конкретно количество за всеки от тях.

Включване на опция Проследяване на количеството

Когато сте включили проследяване на количеството, но не сте задали конкретен статус в детайлите на продукта за наличност и конкретен статус на продукта без наличност:

Статус на продукта в зависимост от наличността

Тогава всички продукти без зададени конкретни статуси ще приемат условията на наличните в секция 'Статуси на продукти' статуси.

2.  При създаване на продукт, той няма зададени статуси. Може ръчно да му зададете създадените статуси или тези по подразбиране и само тогава продукта ще се визуализира с конкретно зададения статус:

Ръчно задаване на статуси на нов продукт

3. Свързване на статуси по подразбиране

Тази опция позволява да зададете статус на всички продукти които нямат зададен статус.

След като натиснете бутона Свързване на статуси, ще се визуализира следното меню:

Изглед на панел Свързване на статуси

От тази опция си избирате кои статуси да се визуализират за налични и неналични продукти. Препоръчително е да сложите стандартните статуси, които съответстват на текстовите полета.