Начало > Помощен център > E-Store > Конфигурация на продукти > Импортиране на продукти от CSV файл

Импортиране на продукти от CSV файл

Помощен център

Импортиране на продукти от CSV файл

В тази статия ще научите как да качите наведнъж голям брой продукти, за които вече имате цялата необходима информация, събрана в CSV файл.

Освен качване на нови продукти, CSV функционалността позволява и обновяване на продуктовият каталог.

В определени случаи може да имате нужда да импортирате няколко продукта, без да ги създавате един по един. Платформата CloudCart позволява използването на CSV (от Comma Separated Values - стойности, разделени със запетаи) файлове, чрез които да импортирате няколко продукта наведнъж.

Какво е CSV файл?

CSV файл - това е comma-separated values (CSV) файл, който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да са четими от потребител със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.

С импортирането му лесно може да мигрирате вашият продуктов каталог от стария си магазин във вашия CloudCart магазин, опитвайки да запазите максимално много информация от старата си система.

Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

  • Качване на CSV файла във вашия магазин;
  • Убедете се, че файла съдържа цялата нужна информация;
  • Синхронизиране на информацията от CSV файла във вашия нов магазин;

Качване на CSV файл

Влезте в контролния панел и намерете секция Продукти. В горния десен ъгъл ще видите бутона Импортирай продукти, който може да ползвате веднага щом имате готов CSV файл с всички продукти, които искате да импортирате автоматично в магазина си.

Горещо ви съветваме при обработване или създаване на CSV файл да използвате Google Sheets (https://docs.google.com/spreadsheets), за да може удобно и лесно да запазите промените като CSV и да спазите изискването за формат UTF8.

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на продуктите.

В прозореца, който ще видите веднага след натискане на бутона Импортирай продукти, трябва да качите CSV файла, с който разполагате, и да настроите основни параметри за импортирането на продуктите.

Изглед на панел за импортиране на CSV файл

Настройки на CSV файла

"Изберете тази опция, ако файлът има описателен ред на колоните" - Включете бутона (ON), ако вашия CSV файл е със структура като примерната и съдържа описателен ред на колоните, например:

CSV файл с описателен ред на колоните

"Уточни от кой ред да започне импортирането (по желание)" - ако не изберете нищо, импортирането ще започне от първия ред с информация.

"Знакът, който разделя имената на категориите" - ако в колоната за категория сте попълнили категория и под-категория на всеки продукт, използвайте поле, за да уточните кой е знакът, който разделя имената на категориите във файла. Например във файл, чиято колона за категория изглежда така:

CSV файл с категория и под-категория на всеки продукт

посочения продукт ще се импортира в категория Дрехи, под-категория Детски и под-под категория T-Shirts, а разделителя на имената на категориите на продукта е знака (>) и в този случай е необходимо в настройките на импортирането да поставите този знак в полето:

Въвеждане на разделител за имената на категориите

Избери фиксираната отстъпка, която искаш да се прилага, ако има намалени продукти - ако имате фиксирана отстъпка за продуктите във файла, който качвате, трябва първо да имате създадена фиксирана отстъпка в магазина и тогава да я изберете от падащото меню в тези настройки.

Допълнителни настройки

Изглед на секция Допълнителни настройки

Ако във файла, който качвате, нямате колони, в които сте уточнили изброените по-долу настройки за всеки продукт по отделно, това означава, че всички продукти във файла ви един с друг са еднакви по параметрите по-долу.

Настройките в тази секция служат, за да имате възможност с една глобална настройка тук да посочите дали всички продукти, които качите да бъдат публикувани, препоръчани, нови и другите опции в детайлната информация за всеки продукт.

  • Маркирай импортираните продукти като публикувани;
  • Маркирай импортираните продукти като препоръчани;
  • Маркирай импортираните продукти като нови;
  • Всички импортирани продукти съдържат информация за тегло;
  • Да се проследява количеството на импортираните продукти;
  • Продължи продажбата, дори количеството на импортираните продукти да е 0;

Синхронизиране на полетата за продукти в магазина с полетата и информацията във вашия CSV файл

След като запазите настройките на импортирането остава само да свържете полетата, с които разполагат продуктите в контролния магазин с полетата, които съдържат съответната информация във файла, който сте подготвили за импортиране.

Изглед на панел за синхронизиране на информация за продукти

Ориентирайки се по изображението по-горе, в лявата част ще видите полетата за всеки продукт, а в дясната част системата ще чете информацията от CSV файла, който качихте в предната стъпка, за да може да изберете от падащите менюта информацията от коя колона във файла да се качи.