Начало > Помощен център > E-Store > Конфигурация на продукти > Допълнителни Полета за потребителски профили

Допълнителни Полета за потребителски профили

Помощен център

Допълнителни Полета за потребителски профили

Съдържание

Допълнителни Полетае функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти.

Пример: Може да поискате информация за пол, години или други данни.

Добавяне на Поле

Отворете Клиенти > Допълнителни полета > Добави ново поле в контролния панел:

Изглед на панел Добави ново поле

1. Добавете име на полето, за служебно ползване, както и това, което ще се вижда в магазина.

2. Изберете дали полето да е задължително и от какъв тип да бъде.

3. В последното поле добавете желаните стойности.

Примери:

1. Примерно поле за избор на пол:

Примерно поле за избор на пол

2. По този начин изглеждат примерните полета при завършване на поръчката:

Изглед на полето при завършване на поръчката

В последствие събраните данни могат да се ползват за сегментиране на аудиториите по различни показатели. Например, всички потребители от женски пол на възраст между 20 и 45 години.