Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Данъчно облагане в Европейския Съюз

Данъчно облагане в Европейския Съюз

Помощен център

Данъчно облагане в Европейския Съюз

Карта на света с данъците в отделните държави

Какво представляват данъците и таксите?

Доброто разбиране на данъците и различните такси е съществена част от управлението на вашия бизнес. Като онлайн търговец, вие трябва да прилагате данък върху стоките, които продавате, когато това е приложимо. Следователно трябва да знаете кога да облагате продуктите си с допълнителен данък и кога не.

В CloudCart магазина си имате възможност да създавате различни данъци и такси и да ги прилагате, когато е необходимо. Стойностите на таксите и данъците се различават в различните държави, така че е важно да се запознаете с местните закони.

Когато определяте данъчните си ставки, уверете се, че те са актуални и правилни в ситуациите, за които ги прилагате. В определени случаи, ако се налага може да промените данъчния процент или да премахнете данъка за определени категории продукти или региони. Освен такса данък добавена стойност (ДДС), може да създавате и допълнителни такси, които да бъдат добавяни към общата стойност на поръчката (например, такса опаковка).

Въпреки че, нашата цел е да ви запознаем добре с правилата за прилагане на такси и данъци и да ви помогнем да зададете правилните настройки в магазина според вашия тип бизнес и регионите, в които оперирате, за да сте сигурни и да се уверите, че начислявате на клиентите си правилните данъчни ставки върху продажбите и плащате данъците си правилно, препоръчваме винаги да се консултирате с местен данъчен орган или данъчен счетоводител.

Кога да начислявате ДДС?

Ако имате CloudCart магазин и продавате продуктите си в ЕС или други региони извън Съюза, трябва да знаете кога да начислявате ДДС върху продажбите си и коя ставка да приложите в различните случаи.

Ако годишния ви оборот е под определен праг, не е нужно да регистрирате фирмата си по ДДС. В този случай не начислявате ДДС върху продажбите си, независимо от коя страна са клиентите ви, и можете да пропуснете описаните стъпки по-долу. Ако вашият бизнес е регистриран по ДДС, трябва да начислите ДДС на някои от клиентите си и да включите своя ДДС номер във фактурите си.

Тук може да видите списък с праговете за регистрация по ДДС в различните страни.

Дали да начислите ДДС при конкретна продажба зависи от това, от коя държава е вашият клиент и дали е физическо лице или фирма.

Облагане с ДДС при:

1. Продажба на стоки в държавата, в която е регистрирана фирмата ви

Когато продавате във вашата страна, от вас се изисква да начислявате ДДС, ако вашата компания е регистрирана по ДДС. 

 • Ако клиентът е от същата страна, независимо дали е компания (B2B) или физическо лице, ДДС е винаги приложим.

2. Продажба на стоки в друга държава от Европейския съюз

Ако оперирате на чужд пазар в държава-членка на ЕС, е важно да вземете под внимание, дали клиентът ви е фирма или физическо лице.

 • Ако продавате даден продукт на фирма (B2B), регистрирана  по ДДС в друга държава от ЕС, не трябва да начислявате ДДС върху тази продажба. Този клиент трябва да плати ДДС в собствената си държава по приложимата там ставка.
 • Ако продавате същия продукт на физическо лице от друга държава от ЕС, трябва да начислите ДДС върху тази продажба по ставката, приложима във вашата страна (за България 20%). Съществуват и изключения, при които може да се наложи да начислите ДДС по ставката, приложима в държавата на клиента, ако общата стойност на продажбите ви надвишава прага на съответната държава за продажби от дистанция  - така наречения трансграничен ДДС. Тогава сте длъжни да се регистрирате по ДДС в чуждата държава, в която продавате и да прилагате тамошната ставка върху продажбите си.

Списък с държави, членки на Европейския съюз, които влизат в зоната за ДДС:

 • 'AT', Austria;
 • 'BE', Belgium;
 • 'BG', Bulgaria;
 • 'HR', Croatina;
 • 'CY', Cyprus;
 • 'CZ', Czech Republic;
 • 'DK', Denmark;
 • 'EE', Estonia;
 • 'FI', Finland;
 • 'FR', France;
 • 'DE', Germany;
 • 'GB', Great Britain;
 • 'GR', Greece;
 • 'HU', Hungary;
 • 'IE', Ireland;
 • 'IT', Italy;
 • 'LV', Latvia;
 • 'LT', Lithuania;
 • 'LU', Luxembourg;
 • 'MT', Malta;
 • 'NL', Netherlands;
 • 'PL', Poland;
 • 'PT', Portugal;
 • 'RO', Romania;
 • 'SK', Slovakia;
 • 'SI', Slovenia;
 • 'ES', Spain;
 • 'SE', Sweden;

3. Продажба на стоки извън Европейския съюз

Ако продавате стоките си на клиенти извън ЕС, тогава не начислявате ДДС. Имате право обаче да приспаднете ДДС, което сте платили, за разходи пряко свързани с дейността, която извършвате.

В някои страни има разлики в ставките на ДДС за определени категории продукти. За повече информация прочетете статията за Изключения, освобождаване и прилагане на различна ДДС ставка в нашия помощен център, за да знаете как правилно да настроите данъците във вашия магазин.