Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y

Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y

Помощен център

Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y

Тази отстъпка позволява да правите следния вид промоция - клиента купува един и взима допълнително друг продукт, намален или безплатен.

Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y

1. Отворете секция Маркетинг > Отстъпка > Добави Отстъпка

2.  Изберете отстъпка Купи Х вземи Y:

Достъп до отстъпка Купи Х вземи Y

Новият прозорец с настройки изглежда по следния начин:

Прозорец с настройки на отстъпка Купи Х вземи Y

3.  Наименование - Избирате име на отстъпката, например: Промоция с 50% отстъпка.

4.  Условие на отстъпката - Тук избирате продукта който клиента ще купи и намаления или безплатен промоционален продукт, който е включен в промоцията.

Пример:

Изглед на прозорец с попълнени полета

Може да изберете отстъпката да бъде с Фиксирана сума, Процент % или Безплатен продукт.

5.  Клиентски групи - Тук може да изберете дали кодът ще бъде активен за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи. За да изберете конкретни Клиентски групи, маркирайте празното квадратче до името на групата.

6.  Валидност - Тук може да изберете периода, по време на който отстъпката ще бъде валидна и приложима. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодс със статус Никога не изтича.