Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Настройки и активиране на vPOS WAY4 от Борика

Настройки и активиране на vPOS WAY4 от Борика

Помощен център

Настройки и активиране на vPOS WAY4 от Борика

Настройки и активиране на vPOS WAY4 от Борика

Cloudcart предоставя възможност за лесна и бърза интеграция на виртуален POS (vPOS) от Борика за да може вашите клиенти да плащат с кредитни и/или дебитни карти при закупуване на продукти от вашия онлайн магазин.

БОРИКА (BORICA) е система за обслужване на плащанията по операции с банкови карти на територията на страната, с издаден лиценз от Българска народна банка. Като картова система БОРИКА осигурява приемане на всички платежни карти, издадени на територията на страната, както и рутиране на авторизации с чуждестранни карти към международните картови схеми MasterCard, VISA, AMEX, Diners Club, Discover.

За още по-голяма превенция на измами и висока защита при картовите транзакции в реално време, Борика предлага нов тип терминал наречен Way4. Той предоставя висока надеждност, сигурност и гъвкавост. Постепенно всички клиенти на старата система на Борика ще трябва да преминат към новата среда Way4.

В тази статия ще намерите информация за:

 • Искане за издаване на виртуален POS терминал;
 • Настройки;
 • Тестова среда;
 • Статус на плащанията;

Искане за издаване на виртуален POS терминал

За да интегрирате този разплащателен метод е необходимо първо да сключите договор с вашата банка за издаване на виртуален POS терминал, ако все още нямате такъв.

Транзакциите чрез системата на БОРИКА се поддържат от:

 • Райфайзен Банк България;
 • Централна Кооперативна Банка;
 • Българо-американска кредитна банка;
 • Инвестбанк;
 • Уникредит Булбанк;
 • OTP Group Експресбанк (Сосиете Женерал Експресбанк);
 • Алианц Банк България;
 • Сибанк;
 • Пощенска банка;
 • Общинска банка;
 • Банка Токуда;
 • D Commerce Bank;

За да получите виртуален терминал, трябва да имате валиден домейн, инсталиран SSL сертификат на домейна, както и да имате качени продукти в сайта, които отговарят на изискванията на банката.

Настройки

След като вече сте сключили договор, вашата банка ще ви изпрати уникален 8 цифрен номер (Terminal ID), който е необходимо да въведете в съответното поле в контролния панел на магазина.

1. Влезте в контролния панел и изберете Настройки > Плащания.

2. От списъка с разплащателни методи изберете Borika Way4 > Конфигурирай:

Конфигуриране на модул Borika Way4 в CloudCart

3. В полето Терминал ID въведете уникалния номер, който сте получили от банката.

4. Кликнете бутона Генерирай за да стартирате процеса по създаване на подпис за искане на реален и/или тестови сертификат от Борика.

Ако бутона за реална среда е включен ще може да изтеглите искане за реален сертификат. Ако сте го изключили и сте в тестова среда, ще се генерира искане за тестови сертификат. Преминавайки от едната към другата среда може да свалите и двата файла, за да получите и тестов, и реален сертификат:

Бутон за превключване между тестова и реална среда

Имайте предвид, че ако по някаква причина изтриете въведените данни ще е необходимо да стартирате целия процес по конфигурация на Борика Way4 отначало.

5. Следващата стъпка е да свалите файловете с подписи за искане за сертификати и да ги изпратите на вашата банка, заедно с RETURN URL:

Времето за подпис зависи от съответната банка.

Изтегляне на реален CSR

Изтегляне на тестов CSR

6. След като вече сте получили подписан сертификат от банката вZIP файл, е необходимо да влезете отново в контролния панел, секция Настройки > Плащания > Borica Way4 и да качите файла (без да го разархивирате) в секция Сертификати от Борика. Когато качвате тестов сертификат преминете към тестова среда, за да се появи полето за Тест сертификат, а когато качвате реалния, включете реалната среда, за да го качите в полето за Реален сертификат.

Изтегляне на тестов сертификат

Изтегляне на реален сертификат

7. В полето Лого на услугата, може да замените логото на Борика с лого на Visa/Mastercard, за да знаят клиентите, че избирайки този разплащателен метод, те ще могат да платят със своите дебитни или кредитни карти.

Панел за промяна логото на усугата

Подходящи изображения може да свалите от сайтовете на съответните финансови институции.

8. В следващия раздел Приемане на плащания по сума на поръчката може да зададете минимална и максимална сума на поръчката, при която този метод на плащане да бъде активен и видим от клиента, когато той избере този метод на плащане.

9. В последния раздел Отстъпка при плащане с Borica Way4 може да дадете някаква отстъпка (конкретна сума или процент) на вашите клиенти, за да ги стимулирате да използват този начин на плащане.

Поле за въвеждане на отстъпка при плащане с Borica Way4

Плащанията с карти намаляват риска от връщане или анулиране на поръчката, , когато клиентът избере наложен платеж при получаване на стоката. Затова ви препоръчаме чрез малка отстъпка да насърчавате клиентите си да избират картови плащания.

Тестова среда

Бутонът Реална среда, разположен най-отгоре над полето Сваляне на подписи за искане на сертификати, трябва да бъде деактивиран, ако искате да използвате Борика WAY4 в тестова среда, в която да симулирате извършване на транзакции. Веднага щом активирате бутона ще започнете да приемате плащания през Борика от всички ваши клиенти, които са избрали да използват този разплащателен метод.

Активиране на реална среда за приемане на плащания от клиенти

Тук предоставяме номера на карти, с които може да проведете тестове:

 • 5100770000000022 - за успешно плащане
 • 4341792000000044 - за успешно плащане
 • 5555000000070019 - за неуспешно плащане
 • 5555000000070027 - за неуспешно плащане
 • 5555000000070035 - за неуспешно плащане
 • 4010119999999897 Response code = amount dependant
 • 5100789999999895 Response code = amount dependant 3DS pass: 111111

Важно: Името на картодържателя, датата на валидност и CVV, които ще въведете, нямат значение.

Статус на плащанията

От основното меню в секция Поръчки може да проследите статуса на всяко едно плащане.

1. От списъка с направените поръчки във вашия магазин изберете тази, чийто статус на плащане искате да проследите. От бутона виж още може да видите отговора на Борика за конкретното плащане. Ако отговора е response code "00", това означава, че плащането е минало успешно. Ако статусът е "Approved", значи е одобрено.

Панел за проверка статус на плащане

2. Системата поддържа и сторниране на картовите операции при необходимост, което разрешава потенциални проблеми с отказани поръчки. Чрез Бутона Възстановяване на сума се изпраща автоматично искане към банката за възстановяване на сумата на клиента и поръчката приема статус "Възстановена".

3. Синхронизирай плащането- не използвайте тази опция, тъй като понастоящем синхронизирането на плащанията е недостъпно и натискането на този бутон може да повлияе на плащането на поръчката. Всички останали функции работят коректно.

4. На снимката по-долу може да видите как изглежда търговският портал на Borica. След като вече имате активен виртуален терминал, сте получили и данните за достъп до този портал. От тук може да проследявате плащанията и техните статуси, без да извършвате някакви действия.

Изглед на виртуалния портал на Borica