Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Aктивиране на виртуалния ПОС терминал на ОББ в CloudCart

Aктивиране на виртуалния ПОС терминал на ОББ в CloudCart

Помощен център

Aктивиране на виртуалния ПОС терминал на ОББ в CloudCart

Aктивиране на виртуалния ПОС терминал на ОББ (UBB) в CloudCart

ОББ е метод на плащане, който позволява на частни и юридически лица да приемат плащания чрез виртуален ПОС терминал. ОББ е широко използван като метод на изплащане, който отговаря на нуждите на всички видове бизнеси.

Конфигуриране на ОББ като начин на плащане

1. Влезте в контролния панел на CloudCart и в секция Настройки > Плащания > ОББ изберете бутона Конфигурирай:

Конфигуриране на ОББ в CloudCart

2. След като отворите модула UBB, ще трябва да поставите вашите настройки в изскачащото меню:

Панел за въвеждане на настройки в модула ОББ (UBB)

3. Логото и Името на услугата могат да бъдат променени. И двете ще бъдат видими за вашите клиенти.

4. IFRAME е опция методът да се появи в страничния панел като изскачащ прозорец. Понастоящем тази опция е в тестова версия. Методът може да бъде конфигуриран, независимо дали тази опция е активирана.

5. Ресурсен файл (Resource file) е това, което е необходимо от ОББ на доставчика, за да бъде проверен методът на плащане. След като го качите, кликнете бутона Save в горния десен ъгъл на екрана и вече имате активен метод за плащане.

Не забравяйте да качите ресурсния файл, за да може методът на плащане да стане активен във вашия магазин.