Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Създаване и управление на данъци и такси в CloudCart

Създаване и управление на данъци и такси в CloudCart

Помощен център

Създаване и управление на данъци и такси в CloudCart

В тази статия ще разберете как да настроите различните данъци и такси във вашия CloudCart магазин.

В тази статия ще намерите информация за:

  • Конфигуриране на данък;
  • Конфигуриране на данък при упражняване на дейност само в една държава;

За да начислите ДДС на някои клиенти, а на други не, е необходимо да създадете Глобален и Локален данък. Това означава, че всички клиенти, без значение откъде са, ще виждат цените с ДДС в процеса на пазаруване в магазина или в момента на плащане при завършване на поръчката.

В случай, че клиент въведе чужд ДДС номер (напр. Унгарски) при плащане, CloudCart ще се опита да потвърди този номер и ако е валиден, тогава ДДС ставката  ще бъде автоматично премахната от общата сума на поръчката. Системата знае кои държави са част от Европейския съюз. Услугата, която CloudCart използва е https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES.

Aко клиент въведе местен адрес за доставка, но с чуждестранен ДДС номер в данните за фактура, то тогава, без значение, че стоките ще бъдат доставени на посочен адрес във вашата държава, при плащане ДДС ще бъде премахнат от крайната сума на поръчката.

Важно: Системата премахва ДДС, само въз основа на адреса за фактуриране въведен от клиента, не на този за доставка.

Пример: Ако клиент въведе чуждестранен адрес за доставка, но не е посочил валиден ДДС номер в данните си за фактура, системата няма да приспадне ДДС от тази поръчка.

Конфигуриране на данък

1. Влезте в админ панела на вашия магазин, от менюто изберете Настройки > Данъци и такси. В горния десен ъгъл на екрана, натиснете бутона Добави данък. Оттам може да конфигурирате данък глобално или за конкретен регион.

Обърнете внимание, че ако първо създадете локален (местен) данък, без да сте създали глобален такъв, системата ще го добави автоматичо към списъка с данъци.

Изглед на панел Такси, бутони за добавяне на данъци и такси

2. В новия прозорец, в съответните полета, въведете  Име (местен данък, глобален данък и т.н.) и Описание на данъка, който добавяте. Тази информация ще бъде видима за вашите клиенти.

Полета за въвеждане име и описание на данък

3. В полето Стойност въведете процента на данъчната ставка, която ще прилагате.

Поле Стойност за въвеждане на данъчна ставка

4. В секцията Цените са с включено ДДС трябва да вземете под внимание дали вашият магазин оперира в Европейския съюз и на кого продавате - фирми (B2B) или физически лица.

  • Ако сте активирали бутона - всички цени, които клиентите виждат в магазина ви в процеса на пазаруване, ще са с включен ДДС.
  • Ако опцията е деактивирана - цените, които клиентите ще виждат в магазина, ще бъдат без ДДС. Данъка ще бъде добавен към цените на продуктите, при последната стъпка от пазаруването - плащането.

Бутон за включване/изключване на ДДС

Ако продавате стоки само на фирми, не е нужно да начислявате ДДС върху продажбите си. Но ако продавате и на фирми (B2B), и на физически лица, задължително трябва да добавите ДДС.

Най-важната разлика, когато става въпрос за начисляване на ДДС и генериране на фактури, е дали вашият бизнес е регистриран по ДДС или не. Когато оборотът ви надвиши прагът за регистрация по ДДС на държавата, в която оперирате, вие сте задължени да регистрирате фирмата си. Вашият бизнес подлежи на регистрация и когато доставяте стоки и услуги в друга държава-членка на ЕС.

5. В следващата секция трябва да изберете дали данъка/таксата да се калкулира преди или след цената за доставка

  • Ако сами събирате таксата за доставка от клиентите си, то тази сума подлежи на облагане с ДДС и трябва да изберете опцията данъка да бъде изчислен СЛЕД цената за доставка.

При ръчно зададените методи за доставка (тези, които не са интегрирани) цената за доставка винаги се облага с ДДС.

  • Ако имате интеграция с някои от методите за доставка и не сте отговорни за събирането на тази такса от вашите клиенти, НЕ трябва да начислявате ДДС върху цената за доставка. В този случай изберете опцията Калкулирай данъка/таксата ПРЕДИ цената за доставка.

Опции за калкулиране цената на данъка преди/след цената за доставка

6. В раздела Такси за райони може да определяте дали данъкът да се прилага глобално или локално за определени региони от бутона ВКЛ. / ИЗКЛ. Ако сте деактивирали бутона и искате да прилагате данъка за определен регион, от падащото меню можете да изберете такъв.

Раздел Такси за райони - опция за глобално прилагане

Раздел Такси за райони - опция за локално прилагане

Ако не намирате региона, за който искате да настройте данъка, трябва да създадете географски зони от секция Настройки > Географски зони в основното меню на контролния панел.

7. Основания за неначисляване на ДДС - в това поле трябва да добавите пояснителен текст, ако не начислявате ДДС. Например, ако продавате само на други фирми извън вашата страна, не сте задължени да начислявате ДДС.

Поле за въвеждане на пояснителен текст

8. В последните два раздела Изключения по региони и Изключения по категории може да създавате изключения за прилагане на ДДС и да променяте стойността на данъчната ставка, според региона и/или категорията на всеки един продукт в поръчката чрез кликане на Добави изключение в съответната секция.

  • Може да създавате изключения според региона, като всяко едно изключение, може да бъде с различно наименование, регион и стойност.

Поле за създаване на изключения според региона и по категории

  • При създаване на изключения по категории може да изберете и регион, който да служи за допълнително дефиниране на изключението. Ако даден продукт принадлежи към тази категория (и регион), зададената стойност на данъчната ставка ще бъде приложена към него. Ако в една поръчка присъстват продукти, от различни категории, с различен ДДС, клиентът ще вижда обложените данъци, както и наименованието на данъка за всеки един продукт поотделно.
  • Ако има приложена обща отстъпка за избраните продукти, тя ще се раздели пропорционално на всички продукти в количката според цената на продукта и към получения резултат ще се добави данъчната ставка на всеки артикул.

ДДС ставката, която трябва да приложите зависи от типа продукти, които продавате. Възможно е да приложите по-ниска или по-висока ставка за една или повече категории продукти. Пример за такава необходимост е намаленият в много страни, данък на продукти от категория "Книги". Тук може да видите данъчните ставки за продукти от различни категории приложими в държавите-членки на ЕС.

Имайте предвид, че някои от споменатите в този файл ДДС стойности може да са променени, в следствие на Covid-19 пандемията.

Важно: Винаги се консултирайте с местен данъчен орган, за да сте сигурни, че начислявате правилните данъчни ставки в магазина си.

Конфигуриране на данък при упражняване на дейност само в една държава

Ако искате да продавате само в една държава, трябва да премахнете автоматично създадения Глобален данък и да запазите само Локалния, както и да изберете държавата, в която продавате, в настройките на всеки метод на доставка, който използвате.

Това може да стане от НастройкиДоставки, изберете метод/и за доставка. В новия прозорец, секция Региони за доставка, от падащото меню изберете държавата, в която продавате. Ако не я намирате, може да я добавите от секция Настройки > Географски зони в основното меню на контролния панел.

Меню за избор на държава

Конфигуриране на такси

В CloudCart  магазина имате възможност да създавате и допълнителни такси, които да бъдат добавяни към общата стойност на поръчката (например, такса опаковка). 

При добавените такси не важат изключения по регион за ДДС, ако сте създали такива. Всички такси винаги се облагат с глобалния ДДС.

1. За да създадете определен вид такса, влезте в контролния панел, от менюто изберете Настройки > Данъци и такси. В горния десен ъгъл на екрана, натиснете бутона Добави такса

Панел за добавяне на такса

2. В новия прозорец попълнете името и описанието на таксата, която създавате. Изберете дали да е процент или конкретна сума, както и нейната стойност. Всяка такса може да се дефинира според определен регион или да се прилага глобално. Тази настройка се конфигурира в секция Такси за райони.

Полета за въвеждане име и описание на такса

Целта на статията е да ви запознаем добре с правилата за прилагане на такси и данъци и да ви помогнем да зададете правилните настройки в магазина си според вашия тип бизнес и регионите, в които оперирате, за да сте сигурни, че начислявате на клиентите си правилните данъчни ставки върху продажбите и плащате данъците си правилно.

Важно: Препоръчаме винаги да се консултирате с местен данъчен орган или данъчен счетоводител.