Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Добавяне на Глобална отстъпка в CloudCart

Добавяне на Глобална отстъпка в CloudCart

Помощен център

Добавяне на Глобална отстъпка в CloudCart

CloudCart дава възможност да приложите своите маркетингови умения и стратегии, създавайки различни видове отстъпки. Може да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.

Следвайте стъпките, описани в статията, за да създадете успешно отстъпка за клиентите си. В статията ще ви покажем как да настроите глобална отстъпка и как да управлявате листинга с вече създадените отстъпки в контролния панел на магазина.

Добавяне на Глобална (Стандартна) Отстъпка

Този вид отстъпка позволява на вашите клиенти да въведат кода, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично ще видят отразената промяна в цената. За да създадете този вид отстъпка, следвайте следните стъпки:

1. Отворете секция Маркетинг > Отстъпка > Добави Отстъпка в контролния панел.

2. Изберете Отстъпка:

Достъп до секция Отстъпка в панела Добави Отстъпка

3. Попълнете име в празното поле, в лявата част на страницата. (името ще е видимо само във вашия профил).

4. Опции в меню Вид на отстъпката:

  • Фиксирана сума - това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле, точно до валутата на магазина.
  • Процент % - това е точният процент, който ще бъде приспаднат от предмета на отстъпка, който зададете.
  • Безплатна доставка - тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.

5.  Опции в меню Да се прилага към:

  • Всички поръчки - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен върху абсолютно всички поръчки на всички клиенти (без значение какви продукти съдържат поръчките или каква е крайната им сума).
  • Поръчки над - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле. 
  • Продукт - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктите, които изберете от падащото меню. 
  • Продуктова категория - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктовите категории, които изберете от падащото меню. 
  • Марка - тук може да изберете отстъпката да се прилага към избрани Марки
  • Колекции - тук избирате дали отстъпката да се прилага към Колекции
  • Колекция и Марка - Комбинация от двете предишни опции.

6.  Клиентски групи - изберете дали кодът ще бъде активен за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи. За да изберете конкретни Клиентски групи, маркирайте празното квадратче до името на групата.

7. Цвят - Оттук избирате цвета на етикета за отстъпка.

8. Валидност на отстъпката - може да изберете периода, по време на който промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кода със статус Никога не изтича.

Настройка Валидност на отстъпката

9. Ограничения на отстъпката - може да изберете максималния брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете промо кода на отстъпката със статус Неограничен.

10. Натиснете Добави Отстъпка, за да запазите създадения Промо код и неговите настройки.