Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Добавяне на отстъпка с Промоционален код

Добавяне на отстъпка с Промоционален код

Помощен център

Добавяне на отстъпка с Промоционален код

CloudCart позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове отстъпки. Можете бързо да създадете промо кодове за отстъпка (ваучери) за своите клиенти, които ще увеличат броя на продажбите в магазина. Може да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, с различни категории или ще се прилага към крайната сума на всяка поръчка.

Добавяне на Отстъпка с промо код

Този вид отстъпка позволява на клиентите да запишат кода, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично ще видят отразена промяната в цената. За да създадете Отстъпка с Промоционален код, следвайте следните стъпки:

1. Отворете секция Маркетинг > Отстъпка > Добави Отстъпка в контролния панел.

2. Изберете Отстъпка с промоционален код:

Достъп до секция Отстъпка с промоционален код

3. Попълнете име в полето Наименование в лявата част на страницата. (името ще е видимо само във Вашия профил).

4. Кликнете Генерирай код (кодът, който ще се генерира автоматично е този, който трябва да предоставите на клиентите си).

5. Опции в меню Вид на отстъпката:

  • Фиксирана сума - това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле, точно до валутата на Магазина.
  • Процент % - това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
  • Безплатна доставка - тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.

6. Опции в меню Да се прилага към:

  • Всички поръчки - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен върху абсолютно всички поръчки на всички клиенти (без значение какви продукти съдържат поръчките или каква е крайната им сума).
  • Поръчки над - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле. 
  • Продукт - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктите, които изберете от падащото меню. 
  • Продуктова категория - промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктовите категории, които изберете от падащото меню. 
  • Марка - тук може да изберете отстъпката да се прилага към избрани Марки
  • Колекции - тук избирате дали отстъпката да се прилага към Колекции
  • Колекция и Марка - Комбинация от двете предишни опции.

Достъп до меню с опции 'Да се прилага към'

7. Клиентски групи - изберете дали кодът ще бъде активен за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи. За да изберете конкретни Клиентски групи, кликнете в празното квадратче до името на групата.

8. Региони - изберете за кои държави и региони ще бъде активен Промо кода на отстъпката. Можете да изберете Глобална, ако желаете кодът да е активен за всички държави и/или региони, които обслужвате.

Настройки клиентски групи и региони

9. Валидност на отстъпката - може да изберете периода, по време на който промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кода със статус Никога не изтича.

Настройка Валидност на отстъпката

10. Ограничения на отстъпката - може да изберете максималния брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете промо кода на отстъпката със статус Неограничен.

11. Натиснете Добави Отстъпка, за да запазите създадения Промо код и неговите настройки.