Начало > Помощен център > E-Store > Плащания > Добавяне на отстъпка с обратно отброяване

Добавяне на отстъпка с обратно отброяване

Помощен център

Добавяне на отстъпка с обратно отброяване

CloudCart разработи отстъпка с обратно отброяване (countdown). Отстъпката представлява таймер,който се появява в количката при създадена поръчка, с цел мотивиране на клиента да завърши поръчката си успешно. Броячът се включва по време на финализиране на поръчката и след изтичането му, отстъпката се премахва и потребителя не може да я ползва повече.

Предимствата на тази отстъпка са:

  • Подтиква потребителя да завърши по-бързо поръчката си;
  • Намалява броя изоставени поръчки, като стимулира допълнително клиентите да купят с отстъпка; 
  • Увеличава реализациите спрямо общия трафик (conversion rate) средно с 0.8%;

Добавяне на отстъпката

1.  Влезте в контролния панел на магазина, в секция Маркетинг > Отстъпки кликнете Добави отстъпка и изберете Добавяне на отстъпка с обратно отброяване:

Достъп до секция Отстъпка с обратно отброяване (брояч)

2. В интерфейса на панела са разположени следните менюта:

Настройки на отстъпката - име, условия, ефекти:

Полета с настройки на отстъпката

Прилагане на отстъпката - прилагане към..., клиенти, валидност:

Опции за прилагане на отстъпката

3. В полето Наименование поставете име на отстъпката.

4. В Условие на отстъпката поставете критериите на отстъпката - каквото добавите в полето Описание, ще се визуализира в самата отстъпка.

5.  Да се прилага към е меню със следните две опции: Всички продукти и Поръчки над.

6. В секция Клиентски групи избирате дали отстъпката да бъде валидна за всички групи или за отделна група клиенти.

7. В секция Валидност може да изберете период за отстъпката или да активирате опцията Никога не изтича.

Примерна отстъпка:

Изглед на поръчка с отстъпка с обратно отброяване в сайт

При този тип отстъпка, важат и отстъпките за Cross-sell и UpSell.