Начало > Помощен център > E-Store > Дизайн > Продуктови Изображения, Банери и Слайдери в CloudCart

Продуктови Изображения, Банери и Слайдери в CloudCart

Помощен център

Продуктови Изображения, Банери и Слайдери в CloudCart

CloudCart ви позволява да показвате на клиентите си персонализирани продуктови изображения, както и банери и слайдери по ваш избор.

Продуктови изображения

Изображенията на продуктите се добавят от Продукти > [Продукт] Управление на изображенията.

Изглед на панел Снимка на продукта

Препоръчителният размер на продуктовите снимки е 1280 х 1280 пиксела, този размер на снимките е оптимален. Допълнително CloudCart оптимизира и компресира всяка една качена продуктова снимка, за най-добри резултати и оптимална скорост за зареждане на сайта.

  • Допълнително CloudCart оразмерява изображенията в няколко формата, за да може да се ползват във всички websafe визуализации.

  • Изображенията, добавени във вашият магазин са автоматично защитени чрез така-наречения "Digital Watermark" (дигитален воден знак). Той защитава вашия сайт чрез "дигитален паспорт", който съдържа данни за създателя, сайта на търговеца и 'заглавие + описание' на продукта.

  • Приложението, което CloudCart използва за компресиране на изображенията, е идентично на безплатният софтуер за компресиране на изображения: https://tinypng.com/.

Банери

Възможно е да имате банери с различна големина в магазина, според техния приоритет и местоположение на страницата. Най-важното изискване към тях е да съдържат оптимизирано послание и изображения с висока резолюция.

1. По подразбиране банерите в магазина се управляват от:

Магазин > Модули > Други > Банер 1/2

Достъп до управление на банери в панел Модули

2. Банери може да добавите и на целева страница от:

МаркетингЦелеви СтранициВизуален Конструктор на страници > Добави нов Ред/Модул > Изображения и оттам добавяте Банер.

Панел за добавяне на банер в целева страница

Слайдери

Слайдерите на вашият магазин позволяват да покажете множество изображения, които да свържете с продукт или друга страница в магазина. Те са изключително полезни, служейки едновременно за реклама и за връзка към директен продукт.

Препоръчаме да добавяте слайдери с ширина минимум 1920 пиксела, а височината на изображението трябва да бъде една и съща за всички слайдери, за да се визуализират по правилния начин без да "подскачат" при смяна.

Използвайте изображения с възможно най-добро качество и ги компресирайте, преди да ги добавите от контролния панел, за да редуцирате размера на началната си страница с цел по-бързо зареждане в браузърите на клиентите.

1. Слайдерите, както банерите, могат да бъдат управлявани от панела Модули:

Магазин > Модули > Други > Слайдер

Достъп до управление на Слайдер в панел Модули

2. CloudCart дава възможност да добавите слайдер на всяка целева страница:

Страници > Визуален Конструктор на страници > Добави нов Ред/Модул > Изображения и оттам добавяте слайдер.

Панел за добавяне на слайдер в целева страница