Начало > Помощен център > E-Store > Дизайн > Управление на навигационните менюта в CloudCart

Управление на навигационните менюта в CloudCart

Помощен център

Управление на навигационните менюта в CloudCart

Създаването на главно (горно) и долно (footer) меню с линкове, отвеждащи към основни раздели (секции) в магазина е много важно. Един добър онлайн магазин трябва да съдържа линкове, отвеждащи към основни страници от магазина, както и линкове към страници с основна информация в долната част на всяка страница.

В статията ще намерите информация как да управлявате:

 • Главно меню;
 • Долно меню;
 • Настройки на навигационните менюта;
 • Добавяне на секции в навигационните менюта;

Настройки на навигационните менюта

 • Ред - Може да промените реда чрез влачене (плъзгане и пускане, drag and drop) на всеки линк от менюто.
 • Име - Може бързо да промените името на линк от менюто като кликнете на него, редактирате името и натиснете Запази.

В полето за име на менюто може да добавите и икона за това меню. Достатъчно е само да имате кода на иконката, която искате да добавите. Например, създавате меню Контакти и искате в заглавието на менюто да поставите иконка.

Отворете сайта https://fontawesome.com/, изберете иконка от Icons и копирайте кода на иконата, предоставен в страницата. Поставете кода в полето за заглавие на менюто, което създавате за навигацията в магазина си.

Съдържание - Може да създадете нови линкове в менюто като кликнете Добави още и изберете какъв вид искате да бъде секцията:

 • Уеб линк;
 • Линк към продукт;
 • Линк към продуктова категория;
 • Линк към марка;
 • Линк към статия;
 • Линк към статична страница;
 • Линк към секция от магазина;
 • Групово меню;

Добавяне на секции в навигационните менюта

 • Кликнете Добави меню и изберете Уеб линк.
 • Напишете името и уеб адреса на линка.
 • Изберете Основно меню за тази секция и дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 • Кликнете Добави меню и изберете Линк към продукт.
 • Напишете името на Продукта и изберете същия продукт от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 • Кликнете на Добави меню и изберете Линк към продуктова категория.
 • Напишете името на Категорията и изберете същата категория от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 • Кликнете на Добави меню и изберете Линк към марка.
 • Напишете името на Марката и изберете същата марка от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 • Кликнете на Добави меню и изберете Линк към статия.
 • Напишете името на Статията и изберете същата статия от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 • Кликнете на Добави меню и изберете Линк към статична страница.
 • Напишете името на Страницата и изберете същата страница от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 • Кликнете на Добави меню и изберете Линк към секция от магазина.
 • Напишете името на Секцията от магазина и изберете същата секция от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите новата секция.

Добавяне на Групово меню

 • Кликнете на Добави меню и изберете Групово меню.
 • Напишете Име на груповото меню и кликнете Запази.
 • Кликнете Добави меню още веднъж и изберете подменю, което искате да бъде част от това групово меню.
 • Напишете името на подменюто и го изберете от падащото меню.
 • Изберете името на груповото (вече създадено и налично в падащото меню) меню от Основното меню.
 • Кликнете на Добави меню и изберете Линк към конкретна Колекция.
 • Напишете името на Колекцията от магазина и изберете същата колекция от падащото меню.
 • Изберете Основно меню за тази колекция и изберете дали ще зарежда страницата в нов прозорец.
 • Кликнете Запази, за да запазите настройките.