Начало > Помощен център > E-Store > Дизайн > Редакция и назначаване на Целеви страници

Редакция и назначаване на Целеви страници

Помощен център

Редакция и назначаване на Целеви страници

Съдържание

След като сте добавили страници с информация, в секция Маркетинг > Целеви страниции ще намерите списък с всички създадени вече страници и може бързо и лесно да ги редактирате, изтривате или насочвате към определени секции в магазина.

Списък със създадени страници в CloudCart

Активиране - кликнете синия бутон в реда надясно (ще се визуализира в син цвят с ON), а за да я Деактивирате, кликнете бутона наляво (OFF).

Изтриване - кликнете в празното квадратче до страницата, за да я маркирате. Може да маркирате няколко страници и върху всички тях да приложите някой от инструментите Изтриване, Активиране, Деактивиране или Дублиране.

Редактиране - кликнете върху името на страницата, която искате да промените, нанесете промените и натиснете Редактирай, за да запазите промените.

Назначаване - използвайте падащото меню, за да изберете страницата да бъде:

  1. Статична страница - така се създават по подразбиране всички страници. В този случай можете да използвате линка на страницата и да създадете връзка към нея. Например в навигационното меню на магазина може да сложите линк към статична страница, която съдържа информация за вашата фирма.
  2. Начална страница - използвайте този инструмент, ако искате съдържанието в тази страница да се зарежда като начална страница на магазина.
  3. Страница при успешна поръчка - изберете това назначение, ако искате страницата да се визуализира за клиентите в магазина след успешно финализирана поръчка.
  4. Страница „Грешка 404" при успешна поръчка - използвайте този вид назначение, ако искате страницата да се отваря на мястото на стандартната страница за Грешка 404.

В статиите по-долу можете да намерите допълнителна информация за Целевите страници: