Начало > Помощен център > E-Store > Доставки > Фактуриране на Поръчки в CloudCart

Фактуриране на Поръчки в CloudCart

Помощен център

Фактуриране на Поръчки в CloudCart

CloudCart позволява да следите и документирате вашето фактуриране, помагайки Ви да имате обективна представа за продажбите си.

Активиране на Фактурите

Влезте в контролния панел НастройкиНастройки на количкаАктивирай Фактуриране:

Настройки в панел Информация за фактура

Фактури на Поръчки

След като сте активирали фактурирането, влезте в ПоръчкиФактури и там ще видите вашата страница с фактури:

Изглед на празна страница за фактури

След като имате активни фактури, те ще се визуализират по следния начин:

Изглед на таблица с фактури

1. Филтрирането и Инструментите ви позволяват да намирате и сваляте конкретни фактури.

Система за филтриране на списъка с фактури

2.  Детайли на фактура:

Изглед на секция с детайлна информация за фактура

Може да видите датата, номера на поръчката и фактурата, името на клиента, стойността и да свалите фактурата в PDF формат.

3.  Може да видите и свалите всички поръчки за определен период, използвайте календара в горния десен ъгъл на страницата:

Избиране на период за сваляне на фактури

Чрез бутона Свали всички веднага получавате фактурите в Zip файл.