Начало > Помощен център > E-Store > Доставки > Кутии за доставка В CloudCart

Кутии за доставка В CloudCart

Помощен център

Кутии за доставка В CloudCart

Съдържание

В CloudCart имате на разположение опция за въвеждане параметрите на кутия за доставка, ако имате нужда от специфична кутия за да продавате вашите услуги.

При някои международни доставчици като DHL може да ползвате ваши персонализирани кутии с различни параметри.

Влезте в контролния панел и изберете Настройки > Кутии за доставка > Добави нова кутия:

Панел за добавяне на нова кутия

Настройки за кутия

Настройки на кутия за доставка

Тук въвеждате всички параметри, които желаете да персонализирате.

1. Име - въведете име на кутията.

2. Празно/Максимално тегло - в тези полета въведете съответните тегла на кутиите когато са празни, както и максималното възможно тегло.

3. Външна широчина/дължина/височина - въведете външните параметри на персонализираните кутии.

4. Вътрешна широчина/дължина/височина - въведете вътрешните параметри на кутиите.

Важно е да бъдете прецизни при въвеждането на параметрите, тъй като цената на доставка зависи и от обема на съответната кутия.

Примери:

На следващите изображения ще видите примерни кутии, създадени със специфични за DHL параметри:

1. Малка кутия: Petite:

Примерни настройки за малка кутия (Petite)

2. Голяма кутия: Large:

Примерни настройки за голяма кутия (Large)

Мерната единица на кутиите трябва да бъда съобразена с доставчика. Доставчици от САЩ работят с инчове, докато европейските използват милиметри.