Начало > Помощен център > E-Store > Доставки > Добавяне на Географски зони в CloudCart

Добавяне на Географски зони в CloudCart

Помощен център

Добавяне на Географски зони в CloudCart

CloudCart позволява групирането на държави в региони и създаването на под-региони независимо от географското им разположение. Това спомага за по-лесното формиране на отстъпки, данъци, специални оферти и методи за доставка, съгласно плануваната от вас маркетингова стратегия.

Създаване на географски зони

При създаването на магазина, вие все още нямате добавени географски зони. Чрез тези географски зони можете да дефинирате градове или държави, в които вашият онлайн магазин ще оперира. По подразбиране, ако не сте добавили нито една географска зона, в онлайн магазинa ще е възможно да се направи поръчка за доставка в целия свят.

Ако искате да ограничите доставките на магазина си и да може да се поръчва само до специално дефинирани държави или градове, CloudCart ви дава възможност да добавите географски зони.

Например, искате да имате специален метод за доставка, който да се използва само за клиенти, които поръчват до Лондон, Англия. Тогава може да добавите гео зона с име Англия и да дефинирате, че в тази зона влиза само град Лондон. След като създадете гео зона, трябва да настроите в метода на доставка, че той работи за тази гео зона. По този начин ще отделите всички клиенти извън Лондон.

1. За да създадете гео зона, влезте в секция НастройкиГеографски зони и кликнете бутона Добави нова зона в горния десен ъгъл на страницата.

2. В прозореца въведете името на зоната (то е само за вътрешна употреба, т.е. може да бъде име на държава, област или град, в зависимост от зоната, която създавате) и кликнете Добави географска зона, за да изберете какъв тип ограничение ще зададете:

Настройки в панел Добавяне на географска зона

Важи за всички области и градове в държава - след този избор е необходимо да въведете в празното поле името на държавата, която ще бъде включена в гео зоната.

Важи само за област- след този избор е необходимо да въведете в празното поле името на областта, която ще бъде включена в гео зоната.

Важи за всички останали, но не и за област- след този избор е необходимо да въведете в празното поле името на областта, която няма да бъде включена в гео зоната.

Важи за всички останали, но не и за държава - след този избор е необходимо да въведете в празното поле името на държавата, която няма да бъде включена в гео зоната.

Важи само за град - след този избор е необходимо да въведете в празното поле името на града, който искате да бъде вкючен в гео зоната.

Важи за всички останали, но не и за град - след този избор е необходимо да въведете в празното поле името на града, който няма да бъде включен в гео зоната.

Може да съставите географска зона с повече от един критерий. Не забравяйте да приложите конкретната зона, която искате в конкретния метод за доставка, за който искате да се изпълнява.

3. В секцията НастройкиГеографски зони ще останат всички създадени зони, които по всяко време може да коригирате като кликнете върху името им или да изтриете като поставите отметка в полето и изберете опцията Изтриване от падащото меню на полето Инструменти.

След като добавите нова географска зона, може да създадете данъците и таксите за нея.