Начало > Помощен център > E-Store > Настройки > Настройки на XML файл при импортиране на продукти

Настройки на XML файл при импортиране на продукти

Помощен център

Настройки на XML файл при импортиране на продукти

Импортирането на продукти от XML файл е един от най-бързите и лесни начини да импортирате в магазина си голям каталог с продуктово съдържание. Често XML импортирането може да се наложи, ако работите с дистрибутор, който предоставя каталог на продуктите в XML формат.

В статията ще прочетете какво представлява XML структура и как може да я използвате за управление на продуктовия каталог във вашия CloudCart магазин.

В тази статия ще намерите информация за:

 • Какво е XML файл и XML структура?
 • В какви случаи да използвате приложението XML импортиране?
 • Настройване на задача в XML приложението.
 • Импортиране разновидности на продукти.
 • Допълнителни настройки на XML задача.

Какво е XML файл и XML структура?

За разбирането на XML ще ни помогне идеята за коригиране на данни. Хората създават документи от векове и добавят знаци в тях. Коригирането на документ е начинът, по който определяме структурата, значението и външния вид на информацията в документа.

В света на компютрите коригирането се е развило в маркиране. Маркирането е процесът на използване на кодове, наричани етикети (или маркери), за определяне на структура, външен вид и (в случая с XML) значението на данните.

Ето как изглежда част от примерен XML файл с данни за стотици продукти, отворен в браузър:

Изглед на XML файл с данни, отворен в браузър

На изображението виждате тагове, които съдържат всеки елемент от общата информация за продукта. Всеки елемент от един продукт като идентификационен код, име, категория, описание, тагове, марка, цена, тегло, количество, снимка, разновидност и стойност, трябва да бъде ограден с отварящ и затварящ таг, за да може информацията да се чете коректно и да може да се импортира във вашия магазин. Имената на самите тагове, в които се съдържа всеки елемент от продукта, се определят от създателя на XML файла.

Добре оформеният XML файл отговаря на набор от много строги правила, които управляват XML протокола. Ако даден файл не отговаря на тези правила, XML спира да работи. Ако, например, премахнете един таг в горния файл и се опитате да го отворите, ще видите съобщение за грешка и програмата няма да позволи използването на файла.

Не е задължително да знаете правилата за създаване на добре оформен XML (макар че са лесни за разбиране), но трябва да запомните, че може да споделяте XML данни между програми и системи само ако данните са коректно оформени. Ако не може да отворите XML файл, много вероятно е този файл да съдържа синтактични грешки.

Кога да използвате приложението XML импортиране?

 • когато имате предоставена онлайн информация (в структура, различна от XML, която може да се конвертира в XML) за голям брой продукти, които искате да продавате в онлайн магазина;
 • когато дистрибутор ви предостави информация за продуктите, които искате да продавате, в XML файл;

Ако информацията за продуктите, които искате да качите в магазина, не е събрана на едно място и продуктите не са много, не е необходимо да използвате приложението.

В този случай може да качите ръчно всеки един продукт в магазина, което също става много лесно и бързо в секция Продукти в контролния панел.

Първа стъпка при настройване на задача в XML приложението

Влезте в контролния панел на магазина, отворете секция Приложения и кликнете XML импортиране за да инсталирате приложението за интегриране:

Инсталиране на XML приложението в CloudCart

След като инсталирате приложението, изберете бутона Стартирай задача и попълнете следните настройки:

 • Име на задачата - напишете име на XML задачата в съответствие с критериите и целите на създаване. Името ще се вижда само в контролния панел, в списъка със задачи в приложението за импортиране;
 • XML URL линк - тук поставете пълния URL адрес към XML хранилището. Ако имате XML файл, първо го качете в секция Настройки > Файлове в контролния панел, за да получи линк, който да поставите в това поле;
 • Импортирай всички продукти в категория - използвайте падащото меню, за да изберете съществуваща продуктова категория, в която всички продукти от XML задачата ще се импортират. Ако в XML файла се съдържа информация за продуктови категории, не е нужно да използвате това падащо меню, пропуснете го и продължете към следващите настройки в задачата;
 • Импортирай всички продукти с марка - използвайте падащото меню, за да изберете съществуваща марка, в която всички продукти от XML задачата ще се импортират. Ако в XML файла се съдържа информация за марките на продуктите, не е нужно да използвате това падащо меню, пропуснете го и продължете към следващите настройки в задачата;
 • Импортирай всички продукти като - от падащото меню изберете дали продуктите да се импортират директно като видими в магазина или да се импортират като непубликувани. След като цялата задача се изпълни и продуктите са импортирани, може да използвате бързите инструменти в секция Продукти, за да публикувате всички продукти наведнъж;
 • XML таг на продукта - тук въведете тага от XML структурата, в който се съдържат всички останали тагове и информация за всеки продукт. XML таг на продукта в тази структура e - в този случай в първата стъпка от настройките на задачата, трябва да въведете за таг на продукта.

XML таг на продукт

 • Прикачи към основна задача - ако имате основна XML задача и тази, която сега създавате трябва да се изпълнява към нея, може да изберете основната от това падащо меню. Например, ако имате един XML фийд с продукти и втори XML фийд с наличности, то първия XML (този с продуктите), ще е основен за този с наличностите.
 • Линии - тук въведете максималния брой редове в XML хранилището (feed), в които системата да провери дали съществува продуктовия таг. Ако структурата на feed е правилна, би трябвало да не се променя броя на линиите и продуктовия таг със сигурност ще се съдържа в първите 500 линии.
 • Проследяване на количеството - чрез тази опция количеството на всички продукти, които ще се импортират, ще се следи от системата. Когато един артикул бъде продаден, останалото количество ще се преизчислява от общото зададено количество на продукта.
 • Продължи продажбата - ако включите тази опция системата ще позволява поръчване на продукта, дори ако количеството на продукта е 0.
 • ID на задачата - въведете номер на задачата. Той ще служи, за да може системата за разграничава или обединява задачите, които сте активирали в приложението. ID на задачата позволява създаването на няколко задачи за импортиране, които работят в синхрон. За да могат да работят заедно и да обновяват информацията на продуктите, ID на задачите им трябва да е едно и също.
 • Добавяне на отстъпки - ако XML feed съдържа продукти с две цени (основна и намалена), тук трябва да изберете съществуваща в контролния панел фиксирана отстъпка, в която тези продукти да се импортират, за да показват двете цени в магазина.

Настройки за добавяне на отстъпка

След като проверите въведените в първата стъпка данни, използвайте бутона Запази и преминете към 2-ра стъпка, където ще посочите как да се импортират данните от XML feed в продуктовия каталог на магазина ви.

Втора стъпка при настройване на задача в XML приложението

Ако въведеният в предната стъпка продуктов таг е верен, сега платформата вече ще може да прочете съдържанието на XML feed. За вас остава да настроите като какъв елемент на продуктите да се импортира всеки от таговете, съществуващи в XML feed.

Първо и най-важно е да изберете кой е уникалния номер на продукта в XML feed. Разгледайте файла, с който разполагате, и преценете в кой таг се съдържат различни номера за всеки от продуктите в XML feed.

Всички полета в лявата част са елементите, които биха могли да съществуват за един продукт. Заглавието на продукта е неговото име. Ако в XML файла, който качвате има таг, в който се съдържа името на всеки продукт, трябва да изберете от падащото меню срещу Заглавие кой е този таг. Например, в XML feed със структурата на следващото изображение:

Въвеждане на таг с името на продукт в поле Заглавие

product е таг на продукта, таг id ще се използва за уникален номер на продукт, product code може да се въведе като SKU на продукта, а title е таг, в който се съдържа името на всеки продукт от файла. Така първите няколко елемента от 2-ра стъпка на примерната задача изглеждат така:

Попълване на полета с данни за продукт

Импортиране на разновидности на продукти

За да импортирате разновидности на продуктите е нужно вашият XML файл да съдържа групи от разновидности на продуктите.

В най-общия случай, може да имате една група от разновидности например Размер, като към нея може да имате безброй стойности. Например XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL и т.н.

В примера по-долу разглеждаме един от най-често срещаните случаи - два вида разновидности - Размер и Цвят:

Секции с разновидности на продукт в кода на XML файл

ВАЖНО! Възможно е да имате до 3 броя разновидности.

Подробно описание на анатомията на XML файл

Подробно описание на таговете в XML файл

Ето как би изглеждала втора стъпка при свързване на разновидностите от този XML файл:

Попълване на данните в XML файл

В зависимост от информацията, която имате в XML feed и информацията, която искате да импортирате в магазина, продължете със свързването на двете колони като внимателно изберете кои тагове да се попълнят за продуктите в каталога. Натиснете Запази и продължете към 3-та стъпка, за да допълните настройките на задачата.

Трета стъпка при настройване на задача в XML приложението

В тази стъпка може да създадете допълнителни операции и правила за импортирането на продуктите от XML файла в каталога на магазина. Ако например искате съдържанието на някой от таговете да се промени/допълни или промени с определени стойности, може да настроите всички тези действия и да промените по необходимия начин импортирането на продуктите.

В примера по-долу, в 3-та стъпка на задачата е направена настройка, чрез която ако тагът от файла, който попълва полето за количество на продукта, съдържа думите ограничена наличност, това съдържание ще се замени с 1.

Настройване на задача в XML приложението

Тази настройка би могла да е необходима, ако в XML фийда, тагът не съдържа реално количество, а съдържа статус с думи тип ограничена наличност.

В следващия пример, в 3-та стъпка на задачата е направена настройка, чрез която информацията в тагът от файла, който попълва полето за цена на продукта, ще бъде умножена с определена стойност.

Промени в настройките на параметър за цена

Тази настройка би могла да е необходима, ако в XML feed разполагате със стойност на цена, която искате да се качи в каталога вече повишена.

Допълнителни настройки на XML задача

Някои от елементите, които добавяте за всеки от продуктите си, могат да бъдат модифицирани като въведете повече от един таг, от който те да се съставят. Например, ако искате името на продукта в магазина да се състои от информацията в два различни тага от XML feed, може да го направите като във втора стъпка от задачата изберете, че искате Заглавие да се състои от Няколко елемента и после да добавите всеки един от тях.

Друга опция е да добавите под-категории за продуктите, ако имате такива тагове в XML фийда, които съдържат информация за категории, под-категории или под-под-категории. Например, ако искате да добавите такава структура за продуктовите категории, може във втора стъпка на задачата да изберете бутона добави още и от новото падащо меню да посочите таг, който отговаря за под-категорията на продуктите.

Важно е да обърнете внимание, че ако в първа стъпка коректно сте посочили кой е тага на продукта, в следващите стъпки използвате падащите менюта, в които системата вече успешно ще ви показва информацията от файла и вие само трябва да посочвате за какво да се използва всеки таг от XML feed.