Начало > Помощен център > E-Store > Количка > Настройки на количка: Информация за фактура

Настройки на количка: Информация за фактура

Помощен център

Настройки на количка: Информация за фактура

В тази статия ще намерите цялата информация за фактурирането на вашия CloudCart онлайн магазин. Бъдете особено внимателни, когато въвеждате вашите фирмени данни.

Информация за фактура

Влезте в контролният панел и отворете Настройки > Настройки на количка > Информация за фактура:

Изглед на панел Информация за фактура

1. Може да изберете дали да активирате фактурирането от бутона On/Off.

2. Запълване на номера - Тази опция определя до колко цифри да се запълни с нула (0) номера на фактурата. По подразбиране са 10.

Пример:

  • Ако фактурата е с номер 1, автоматично ще се добавят 9 нули.
  • Ако номера на фактурата е 123, а сте задали запълване 10, то номера ще изглежда така: 0000000123.
  • Ако сте задали запълване 5, а номера е 123456, то номера ще изглежда така: 123456, дори и номера на фактурата е по-голям от номера на зададеното запълване, той се визуализира изцяло.

3. Префикс на номера - Това е номера, с който започва фактурата.

Пример:

  • Ако номера на фактурата е 123 и е създадена 2019 година, и сте задали префикс [OY], то номерът ще изглежда така: 2019-123

4. Наставка на номера - Това е респективно обратното на Префикс - номерът, с който завършва фактурата.

Пример:

  • Ако номера на фактурата е 123 и е създадена 2019 година, и сте задали наставка - [OY], то номерът ще изглежда така: 123-2019

Информация за фирмата

В следващите полета въведете всички данни за вашата фирма:

Панел за въвеждане на фирмени данни

След като сте активирали фактурирането, в тази статия може да прочетете повече относно Фактури на Поръчките.