Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Как да инсталирате приложението GDPR в CloudCart?

Как да инсталирате приложението GDPR в CloudCart?

Помощен център

Как да инсталирате приложението GDPR в CloudCart?

CloudCart и GDPR лого

Инфраструктурата на CloudCart е съобразена с всички регулаторни изисквания на GDPR, така че да може сигурно да записва, управлява и предава данни в защитена (криптирана) среда. Освен това CloudCart притежава сертификат за сигурност PCI DSS Level 1, който допълнително удостоверява нивото на сигурност за пренос и съхраняване на данни.

В допълнение на това приложението CloudCart GDPR за онлайн магазини има за цел автоматично да въведе голяма част от изискванията на регулацията.

В статията ще опишем всички действия, които е необходимо да извършите, за да може вашата компания да отговаря на всички изисквания по GDPR.

Инсталиране и конфигуриране на приложението CloudCart GDPR

Влезте в контролния панел и в секция Приложения активирайте CloudCart GDPR:

Активиране на GDPR в CloudCart

Приложението ще инсталира автоматично и безплатно няколко важни документа, които ще уреждат правоотношенията с клиентите и посетителите на вашия онлайн магазин. Те са:

Обновени Общи условия спрямо новите изисквания на GDPR (документът ще бъде попълнен автоматично според данните от вашия онлайн магазин, от вас се изисква само преглед на информацията и евентуална редакция). Ако сметнете, че не са ви необходими тези общи условия, може да ползвате ваши персонализирана страница, актуализирана в съответствие с новата регулация.

Политика за поверителност - този документ също ще бъде генериран в съответствие с вашите данни в магазина. Неговата цел е да информира за обработката и съхранението на данните на физическите лица и не е необходимо да искате съгласие за него.

Ние използваме "Бисквитки" - този документ има за цел да информира потребителите на вашия онлайн магазин за всички Бисквитки, които се инсталират на потребителските браузъри. Документът ще се попълва автоматично при добавяне от ваша страна на записи, които са свързани с инсталирането на Бисквитки от трети приложения.

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни- този документ урежда правоотношенията между вас и вашите посетители / клиенти на онлайн магазина и за него се изисква доброволно съгласие. Ако потребителите са дали съгласие за този документ, тогава вие може да им изпращате маркетингова информация. Документът не трябва да изисква задължително съгласие, в противен случай ще бъдете в нарушение.

След като приложението е инсталирано във вашия онлайн магазин, отворете секция Магазин > Навигация и там в графата Долно меню добавете препратките към страниците Политика за поверителност, Общи условия, Ние използваме Бисквитки и Декларация за даване на съгласие за обработка на лични данни.

Панел за създаване на линкове в долното footer меню към служебни страници

Секция Настройки

Секция Настройки съдържа две подразделения - Секции, в които се записват данни и Бисквитки:

Секция Настройки за данни и бисквитки

Секции, в които се записват данни - Те служат за поставяне на задължителни или опционални полета за отметки за даване на съгласие от вашите клиенти и посетители на онлайн магазина. Секциите са:

Регистрация на потребител - Това е секцията, в която потребителят регистрира своя акаунт и при това действие може да изисквате задължително и опционално съгласие с вашите политики. Например: при регистрация на потребител опционално изисквате даване на съгласие с Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни. Ако имате повече от една Политика, може да подредите техния ред с функцията Drag'n'Drop. Препоръчаме в тази секция да НЕ изисквате задължително съгласие с Общите условия, а само (не е задължително) да добавите съгласие с Декларацията като опция. Тази секция би могла да остане празна и това няма да наруши съвместимостта с регламента GDPR.

Задължителни полета при регистриране на потребител

Контактна форма - Това е формата за изпращане на E-mail запитване към вас. Тук може да не изисквате съгласие с Общите условия, но трябва да поискате съгласие (по желание) за Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни. Ако имате повече от една Политика, може да подредите техния ред с функцията Drag'n'Drop.

Задължителни полета в контактна форма

Завършване на поръчката - Това е една от най-важните секции в магазина, в която задължително трябва да поставите съгласие с Общите условия и (по желание) да поискате съгласие с Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни. Ако имате повече от една Политика, може да подредите техния ред с функцията Drag'n'Drop.

Задължителни полета при завършване на поръчка

Абониране за бюлетин - Това е форма за абониране за бюлетина, хостван от MailChimp. Тук може да не изисквате съгласие с Общите условия, но трябва да поискате съгласие по желание за Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни. Ако имате повече от една Политика, може да подредите техния ред с функцията Drag'n'Drop.

Изскачащ прозорец за искане на съгласие за регистрирани потребители след вход - Тази опция дава възможност на вашите настоящи клиенти да се запознаят и съгласят с вашите нови Общи условия и други политики (ако имате такива). Ако имате повече от една Политика, може да подредите техния ред с функцията Drag'n'Drop.

Задължителни полета при абониране за бюлетин

Бисквитки - Тази секция ви позволява да управлявате прозореца и лентата за даване на разрешение за записване на Бисквитки в потребителските браузъри. Тя ще бъде автоматично попълнена с всички необходими текстове, както и опис на всички Бисквитки, които вашият онлайн магазин инсталира по подразбиране.

Панел за описание на бисквитките

Ако имате инсталирани трети приложения на вашия онлайн магазин като чат, приложения за проследяване (tracking) и др., които инсталират Бисквитки, е необходимо да изберете категорията, към която те спадат, и да ги опишете.

Категоризиране на Бисквитките

Строго необходими - това са Бисквитки, без които вашият онлайн магазин не може да функционира правилно. Те не могат да бъдат изключени от потребител.

Поле за описание на Бисквитки тип Строго необходими

Ефективност - тук спадат Бисквитки, които измерват ефективността на вашия онлайн магазин и неговото взаимодействие с потребителите:

Поле за описание на Бисквитки тип Ефективност

Функционалност - тук можете да записвате Бисквитки, които са свързани с добавяне на допълнителна функционалност.

Поле за описание на Бисквитки тип Функционалност

Таргетиране - това са Бисквитки, които служат за идентифициране, проследяване и таргетиране на потребители:

Бисквитки за идентифициране на потребители

Всяка една от тези четири категории може да бъде променена с текст по ваш избор.

Панел за промяна бисквитките в посочените категории

При добавяне на Бисквитки към някоя от всичките секции ще бъде автоматично обновена политиката Ние използваме Бисквитки.

Секция Политики

Изглед на секция Политики

Секция Политики включва всички документи, свързани с вашата политика. От тази секция може да добавяте неограничен брой документи, които в последствие да назначавате като задължителни или опционални за даване на съгласие от потребителя.

Приложението записва версии по промяна на всички Политики и изпълнява регистър за всеки един потребител с приетите от него Политики и техните версии.

Например: Ако клиент приеме Версия 1 на вашите Общи условия, а в последствие вие промените съдържанието на Общите условия, системата ще запише и ще покаже, както на вас, така и на клиента с коя версия на Общите условия се е съгласил.

Секция Регистър за приети политики

Изглед на секция Регистър за приети политики

В тази секция се води регистър по действията за приемане на Политики от всеки един клиент и посетител на онлайн магазина. Всеки клиент, приел дадена Политика към дадена секция се съхранява в защитена среда и се визуализира тук. Данните, които се събират, са:

Таблица с данни на регистрирани потребители

  • Политиката, с която се е съгласил потребителят;
  • Имената на потребителя (ако са налични);
  • E-mail на потребителя;
  • Дата и час на приемане на Политиката;
  • Дата и час на последно действие на потребителя (ако потребителят се е съгласил повторно с дадена политика;
  • като например: два път да изпрати съобщение чрез контактна форма или да направи две поръчки и т.н.);
  • IP адрес на потребителя;
  • Отпечатък на устройството, от което потребителят е дал своето съгласие;
  • Секция, от която е дадено съгласието;

Този регистър служи за доказване на приети Политики при възникване на спорове. Той не може да бъде манипулиран, редактиран или изтриван от трети лица. Този регистър е видим и за потребителя във вашия онлайн магазин в секция GDPR.

Автоматично създаване на секция Упражни правата си!

След инсталиране на Приложението във вашия онлайн магазин ще се появи нова секция за потребителите Упражни правата си!.

В Секция Регистър за обработка на данни ще се получават всички заявки, направени от вашите потребители в секция Упражни правата си!. Тук ще имате възможност да прегледате заявките на потребителя и съответно да ги приемете или отхвърлите.

Например: ваш клиент, направил поръчка, заявява своето желание да бъде "забравен". В този случай имате право по закон да отхвърлите заявката, ако тя не отговаря на някои от изброените случаи: http://www.privacy-regulation.eu/bg/17.htm.

1.  Секция Уведомяване на надзорния орган

Изглед на секция Уведомяване на надзорния орган

Тази секция е в процес на разработка и след като бъде активирана, в нея ще можете да сигнализирате на съответните контролни органи за инциденти, свързани с личните данни на вашите клиенти.

2.  Секция "Упражни правата си!"

Изглед на линк Упражни правата си!

Секция Упражни правата си! се активира при инсталиране на приложението във вашия онлайн магазин и се визуализира в долната му част. Тя води до нова секция, която е достъпна както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители, за да могат да упражнят правата си.

Право на коригиране - тази секция дава право на регистрирани потребители да коригират своите лични данни: Парола, Адреси за доставка и Адреси за фактура:

Секция Право на коригиране за промяна на лични данни на потребител

Право на преносимост на данните - в тази секция всеки регистриран потребител има възможност да свали в CSV файл данните за своята Лична информация, Запазени адреси, Направени поръчки, както и да следи статуса на всички негови направени заявки.

Секция Право на преносимост на данните за изискване на лични данни

Достъп до личната информация - тази секция е достъпна за нерегистрирани потребители, които ще имат възможност чрез подаване на E-mail да заявят изпращане на съхранената от вас лична информация за техния профил. Тази заявка ще бъде видима в Приложението CloudCart GDPR в секцията Регистър за обработка на данни.

Секция Достъп до личната информация

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен")- тази секция е достъпна за нерегистрирани потребители, които ще имат възможност чрез подаване на E-mail да заявят заличаване на съхранената от вас лична информация за техния профил. Тази заявка ще бъде видима в Приложението CloudCart GDPR в секцията Регистър за обработка на данни.

Секция Право на изтриване (право

Имайте в предвид, че това приложение не гарантира напълно, че вашата компания е и ще бъде съвместима с GDPR.

GDPR по своя смисъл е регулация на действията и не е обвързан само с технологията, която CloudCart предоставя.