Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл

Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл

Помощен център

Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл

Може да Ви се наложи да импортирате клиенти в онлайн магазина си, без нуждата от това да ги създавате един по един. CloudCart ви предоставя тази възможност чрез импортиране на контакти от Comma-Separated Value (CSV) файл.

Какво е CSV файл?

CSV означава comma-separated values, т.е. форматът запаметява таблични данни като обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да е четим за потребител със стандартен текстов редактор. Всеки ред на CSV файла е запис с данни.

Чрез импортирането на данни лесно може да мигрирате вашия онлайн магазин от друг доставчик в платформата на CloudCart заедно с голяма част от информацията, която сте събрали за своите клиенти.

Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

 • Качване на CSV файла във вашия магазин;
 • Убедете се, че файлът съдържа цялата нужна информация;
 • Синхронизиране на информацията от CSV файла в новия магазин;

Качване на CSV файл

1. Използвайте бутона Импорт в Клиенти > Клиенти:

Изглед на бутон Импорт в секция Клиенти

2. От новия прозорец Импортирай клиенти чрез CSV качете файла и селектирайте някои от следните параметри:

Избери файл

Използвайте диалоговия прозорец за да навигирате до CSV файла във вашия компютър.

Главен ред

Изберете тази опция ако файлът има описателен ред на колоните.

Начало

Уточнете от кой ред да започне импортирането (по желание).

CSV шаблон

Тази опция позволява свалянето на примерен CSV файл, за да сравните редовете и колоните преди импортиране.

Убедете се, че CSV файлът съдържа цялата необходима информация.

Примерни полета в CSV файл:

 • Име;
 • Фамилия;
 • Трите имена;
 • Email;
 • Бележки;
 • Прима получаване на съобщения;
 • Пощенски код;
 • Телефон номер;
 • Адрес;
 • Категория;

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, Вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на категориите.

На екрана за синхронизация Импортирайте клиенти чрез CSV Вие ще може да синхронизирате всички полета (колони и полета във вашия CSV файл) със специфичните полета за създадени клиенти.

Може да контролирате следните параметри при миграцията:

Спри, когато бъде достигнат лимита за клиенти

Това ще игнорира всички бъдещи записи, ако бъде достигнат лимита за създадени клиенти.

Импортирай клиенти от определен регион

С тази опция можете да импортирате клиенти от определен регион.

След като вече разполагате с клиентска база в контролния панел на магазина си, може да видите подробна информация за управлението на вашите клиенти.