Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Настройване на модула за потребители в CloudCart

Настройване на модула за потребители в CloudCart

Помощен център

Настройване на модула за потребители в CloudCart

Вашият магазин първоначално е създаден с конкретен дизайн. Дизайнът е всичко, което клиентите виждат и използват в магазина - цветове, позициониране на продукти и секции, основни функционалности.

CloudCart предоставя не само голям избор на готови дизайни, а и възможността да променяте всички характеристики, свойства и модули на избрания вече дизайн.

Може да конфигурирате всичко, влизайки във вашия админ панел, секция Магазин > Модули, където избирате кой компонент да добавите, премахнете или промените.

За да контролирате какви детайли ще виждат потребителите в профилите си, когато пазаруват във вашия онлайн магазин, настройте опциите по-долу.

Настройка на клиентски профил

Поръчки на страница

Тук трябва да запишете броя на поръчките, които клиентите ще виждат на една страница в своя профил.

Плащания на страница

Тук трябва да запишете броя на плащанията, които клиентите ще виждат на една страница в своя профил.

Настройка на формата Бюлетин

Ако вече сте активирали приложението MailChimp в магазина, ще трябва да настроите този модул.

В отделна статия показваме как може да инсталирате и настроите приложението MailChimp във вашия онлайн магазин, защо е важно да активирате това приложение и с какво може да помогне на онлайн бизнеса Ви интеграцията с MailChimp.