Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Настройване на модула Слайдер в CloudCart

Настройване на модула Слайдер в CloudCart

Помощен център

Настройване на модула Слайдер в CloudCart

При посещаване на вашия магазин първото нещо, което ще виждат клиентите, е началната страница на магазина. Създадена е така, че да може да управлявате всички нейни функционалности. Лесно може да настроите голям брой опции и да я направите подходяща за създаване на запомнящо се първо впечатление у посетителите.

В секция Магазин > Модули > Слайдер може да видите основните настройки на всички слайдове, които добавяте.

Достъп до модула Слайдер в CloudCart

Общи настройки на модула Слайдер

Общи настройки на модула Слайдер

Надпис на слайда

Това е текстово поле, което може да добавяте към слайда. От падащото меню може да изберете дали искате да има заглавие във вашите слайдове. Позицията на заглавието не може да бъде променяна и то ще е с долно или средно позициониране на всеки слайд.

Бутоните за контролиране

Бутоните за контролиране (стрелки) се появяват в ляво и дясно на всеки слайд и позволяват на клиентите да избират кой от слайдовете искат да разгледат. От падащото меню можете да изберете дали искате клиентите да ползват тази опция за смяна на слайда или не.

Брой

Можете да показвате до 5 слайда на началната страница. Изберете техния брой от полето Брой в падащото меню.

Индикатори

Индикаторите се появяват във вашия магазин в долната част на всеки слайд под формата на малки кръгчета и показват кой слайд се вижда в момента. Тяхната позиция не може да бъде променяна, а от падащото меню можете да изберете дали да се виждат или не.

Автоматично стартиране

С тази опция избирате от падащо меню дали искате слайдовете да се сменят автоматично или не. Ако изберете да, се появяват три допълнителни настройки:

1. Интервал (в милисекунди);

2. Цикличност на изпълнението на изображенията (започват да се повтарят след като се визуализират всички слайдове);

3. Пауза (не повтарят въртенето си след показване на последния слайд);

Настройки на повторение

След като сте настроили опциите по-горе, продължавате с настройките за всеки слайд.

Начини за персонализиране на слайдовете

Заглавие

Въведете текст в текстовото поле, ако искате вашите клиенти да виждат заглавие за всеки слайд. Позицията му не може да бъде променяна и ще се повява в горната, средната или долната част на всеки слайд.

Избери вид на изображението от падащото меню:

  • От мястото за съхранение - Кликнете Добави изображение и изберете файла от предварително качените файлове (повече информация за качване на изображенията в CloudCart).
  • Външно изображение - Избирайки външно изображение ще се появи текстово поле, в което да попълните линк към източника на изображениеto. Копирайте линка и го поставете в текстовото поле.

Линк

От падащото меню може да изберете дали искате всеки слайд да бъде свързан с линк и дали този линк ще води към определена страница или секция от магазина.

Заглавие

Тази опция е свързана с опцията Линк и в случай, че изберете Без Линк, няма да е видима в настройките. Ако изберете типа линк от падащото меню, попълнете текстовото поле със заглавие, което искате клиентите ви да виждат.

Съдържание на слайдера за десктоп

Попълнете текстовото поле с текста, който искате да се визуализира във всеки слайд когато онлайн магазина ви се разглежда от десктоп компютър или лаптоп.Този текст ще бъде видим от клиентите и е препоръчително да е маркетингово ориентиран и да подтиква към някакво действие. Може да форматирате текста според нуждите си - шрифт, цвят, размер и др.

Съдържание на слайдера за мобилно устройство

Попълнете текстовото поле с текста, който искате да се визуализира във всеки слайд когато онлайн магазина се разглежда на мобилно устройство - телефон или таблет. Този текст ще бъде видим от клиентите и е препоръчително да е маркетингово ориентиран и да подтиква към извършване на определено действие. Може да форматирате текста според нуждите си - шрифт, цвят, размер и др.

Описанието на слайдера да бъде в хоризонтално положение

В това падащо меню може да изберете как да се визуализира съдържанието на текстовото поле на слайда за десктоп устройства - с ляво позициониране, с централно позициониране или с дясно позициониране.

Описанието на слайдера да бъде във вертикално положение

В това падащо меню може да изберете как да се визуализира съдържанието на текстовото поле на слайда за мобилни устройства - с горно позициониране, със средно позициониране или с долно позициониране.

След като настроите всичко, кликнете на бутона Запази Разширението в горния десен ъгъл на страницата.