Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Настройване на модула за контакти в CloudCart

Настройване на модула за контакти в CloudCart

Помощен център

Настройване на модула за контакти в CloudCart

Тази статия съдържа информация за:

  • Настройване на Google Map в CloudCart;
  • Настройване на контактна информация в CloudCart;

В Google Map Контакти, може да покажете на своите клиенти точното място, на което е разположен вашия физически магазин, ако имате такъв, за да могат да Ви открият лесно. Предлагаме Ви различни опции, чрез които да модифицирате изгледа и настройките на google картата, която клиентите ще виждат.

Влезте в контролния панел и отворете Магазин > Модули > Контакти.

Настройване на Google Map в CloudCart

1. Вид на картата - Изберете вид на картата от падащото меню.

Картата може да бъде:

  • Hybrid (Хибрид) - Този вид изобразява картата като фотографска, с пътища и имена на градове.
  • Roadmap (Пътна) - Този вид изобразява картата като картите, които виждате по подразбиране, с имена на пътища, градове, региони и държави.
  • Satellite (Сателитна) - Този вид изобразява картата като гледка от сателит.
  • Terrain (Терен) - Този вид изобразява картата с включени основни топографски характеристики, долини и низини, планини и каньони.

2. Цвят на фона на картата - Лесно може да промените цвета на фона на картата. Този цвят обикновено се вижда, докато картата се зарежда. Кликнете в бялото кръгче и изберете цвят.

3. Деактивиране на UI - Това е една от най-важните части от програмите, защото определя колко лесно програмата може да извърши и покаже действието, което сте й задали. Препоръчаме да запазите настройките по подразбиране.

4. Деактивиране на приближаването с двойно кликане (double-click zoom) - Тази опция Ви позволява да контролите дали клиентите ще приближават картата, кликайки два пъти върху нея.

5. Активиране на влачене на картата (dragging) - Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите ще могат да преместват картата чрез влачене (dragging).

6. Използване на преките пътища на клавиатурата - Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите ще могат да използват преките пътища на клавиатурата (keyboard short cuts).

7. Маркери на картата - Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите ще виждат Маркерите (маркираните обекти) на картата. Препоръчаме да запазите настройките по подразбиране, при които маркерите на картата за видими за клиентите.

8. Показване на бутон за смяна на вида на картата - Тази опция Ви позволява да контролирате дали клиентите ще имат възможност да променят вида на картата. Препоръчаме да запазите настройките по подразбиране, при които клиентите могат сами да изберат изгледа (вида) на картата.

9. Без изчистване - Тази опция Ви позволява да контролирате изчистването на кеша на google дисплея.

10. Overview map control - Тази опция представлява възможността на клиентите да виждат в по-малък прозорец на картата точно в коя част на мащабната карта са приближили.

11. Pan control - Това е опцията, която позволява на клиентите да изберат посока, в която да движат картата (изток, запад, север, юг).

12. Завъртане - Изберете дали клиентите ще могат да завъртат картата.

13. Scale control - управление на мащаба;

14. Scroll wheel - Изберете дали клиентите ще могат да приближават и отдалечават изгледа на картата чрез скролиране с бутона на мишката си (scrolling button).

15. Изглед на улица (Street view) - Изберете дали клиентите ще имат опцията да превключат вида на картата и да използват Изглед на улица (Street View).

16. Приближаване - Изберете дали клиентите ще могат да приближават и отдалечават гледката на картата.

Под тези опции виждате Преглед на Картата. Тук трябва да кликнете на мястото, където се намира вашия магазин. Автоматично ще се появи маркер на картата, който лесно може да редактирате и преименувате или в последствие да изтриете, натискайки бутона до маркера.

Опция за въвеждане на собствена локация на картата

Чрез Zoom Map Slider може да настроите изгледа на картата, който първоначално клиентите ще виждат.

Настройване на контактната информация

Тук може да попълните Формата за контакти, чрез която клиентите ще Ви задават въпроси или споделят мнения/препоръки. Тук може да модифицирате следните настройки:

Показване на формата за контакти

Това е мястото, където клиентите трябва да попълнят своите имейл, тема и въпрос. От падащото меню може да изберете:

1. Да - формата за контакти ще се показва и клиентите ще могат да Ви изпращат съобщения/запитвания;

2. Не - формата за контакти няма да бъде показвана;

Показване на информация за контакти - Това е празното място, в което може да напишете кратка презентация за вашия магазин и да насърчите клиентите си да Ви оставят съобщение/запитване.

От падащото меню може да изберете:

1. Да - съдържанието, записано в празното място ще се показва;

2. Не - няма да пишете нищо в празното място и клиентите няма да виждат никаква допълнителна информация;

Информация за контакти - На това място може да запишете допълнителна информация за своите клиенти. Лесно може да модифицирате текста, използвайки различни шрифтове, цветове и т.н.

Изглед на панел за създаване формуляр за контакт