Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Настройване на модула Банери в CloudCart

Настройване на модула Банери в CloudCart

Помощен център

Настройване на модула Банери в CloudCart

CloudCart предлага да персонализирате магазина си посредством използването на банери, които са разположени в горната и долна част на началната страница на магазина в зависимост от дизайна, който сте избрали.

Чрез банерите може да промотирате част от своя магазин или да ги използвате за реклама и препратка към други сайтове. Може да настроите банерите в секция Магазин > Модули > Банери.

Достъп до модула Банери в CloudCart

Настройване на Банери

Възможните настройки са следните:

Активно / Не активно разширение

За да направите вашите банери видими, изберете опцията Активно.

Брой

Броят на публикуваните банери е задължителен. Може да публикувате до 6 банера на началната страница на магазина. Изберете желания брой от падащото меню.

Банери

Тук са опциите, които може да настроите за всеки банер, който добавяте:

1. Вид на банера - Може да изберете от падащото меню дали банерът да бъде изображение или скрипт.

2. Скрипт - Попълнете линк в текстовото поле.

Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер - скрипт в предишната стъпка 1.

3. Избери Снимка

От падащото меню изберете от къде да публикувате изображение - от мястото за съхранение или външно.

Ако изберете от мястото за съхранение кликнете + Добави изображение, изберете снимката, която искате да публикувате, и кликнете бутона Избери.

Ако снимката е от външно място за публикуване копирайте локацията на снимката и въведете линка в появилото се текстово поле.

Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер - изображение в предишната стъпка 1.

4. Линк

Изберете от падащото меню дали искате да добавите линк към банера, който да препраща към определена секция/страница в сайта или към външна страница.

Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер - изображение в предишната стъпка 1.

5. Заглавие

Попълнете заглавие към изображението на банера.

Тази опция е налична в случай, че сте избрали да публикувате вид банер - изображение в предишната стъпка 1.

Тези опции трябва да бъдат попълнени за всеки банер, който публикувате.

След персонализиране на банерите, кликнете бутона Запази разширението разположен в горния десен ъгъл на страницата.

Банер в статичните страници

CloudCart предоставя интерфейс за добавяне на банер в статичните страници на магазина, който се управлява от модула Банер в статичните страници:

Изглед на модул Банер в статичните страници

Настройките на банера са идентични с тези на банерите в магазина:

Избери изображение

Изберете от падащото меню една от опциите Външно или От мястото за съхранение.

При избиране на опцията Външно в полето URL адрес въведете адреса на изображението.

Ако изберете От мястото за съхранение кликнете линка + Добави изображение и в панела качете ново изображение през бутона + Качване на файлове или изберете изображение от наличните в прозореца и кликнете бутона Избери.

Изглед на панел за качване на файлове

Линк

В секция Линк от падащото меню изберете коя страница да зарежда банера. Ако желаете страницата да се отваря в нов прозорец на браузъра маркирайте опцията Отвори в нов прозорец.

Изображения

Уверете се, че опцията е активирана (On). Изберете стойности от падащите менюта Брой и Брой изображения на ред.

Натиснете бутона Запази разширението за да запазите настройките.