Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Приложение Марка и Модел в CloudCart

Приложение Марка и Модел в CloudCart

Помощен център

Приложение Марка и Модел в CloudCart

Новата функционалност в CloudCart позволява на продуктите във вашия каталог вече да съдържат информация, както за марката, така и за техния модел.

В тази статия ще намерите информация за:

  • Инсталиране на приложението;
  • Добавяне на продукти към приложението;
  • Включване на филтъра и визуализиране в листинга с продукти;

Инсталиране на Приложението

Влезте в контролния панел, отворете Приложения и инсталирайте "Марка и Модел" (Brand and model):

Достъп до приложението Марка и Модел (Brand and model)

След като изберете бутона Създаване на нова марка ще се зареди формуляр за попълване, който съдържа следните полета:

Изглед на формуляр с полета за попълване на информация

1. Име - тук добавете името на търговската марка, например: Apple.

2. URL адрес - генерира се автоматично, но въпреки това има възможност да го редактирате.

3. Описание - поле за въвеждане описание на марката.

4. Лого - през бутона Изберете файл добавете изображение /лого на тази марка. Това лого ще се визуализира ако добавите витрина с търговски марки на началната страница на магазина.

5. SEO заглавие на страницата и SEO мета описание - текстовете се генерират автоматично, като информацията се взима от заглавието и описанието на марката, но отново имате възможност да ги оптимизирате.

Добавяне на продукти към приложението

Вече създадохме марката, но тя все още не фигурира в нито един продукт и няма добавени модели към нея.

1. Необходимо е да кликнете на бутона "(0) модели", за да се отвори формата за създаване на нов модел и попълнете необходимите данни:

Секция за добавяне на нов модел

2. Създадохме 3 модела към марката, а през бутона Създаване на нов Модел се визуализира формата, чрез която може да добавяте още десетки модели на тази марка.

3. След като вече сте създали Марка и Моделите към нея, остава да свържете тези модели към конкретни продукти. Влезте в редакцията на продукта, където имате възможност да добавите марката от стандартното поле Производител. След като изберете марката е необходимо да скролнете надолу, където вече ще откриете полето Марка и производител. Тук вече имате възможност да зададете модела на продукта.

Секция за свързване на марките и моделите с конкретни продукти

Включване на филтъра и визуализиране в листинга с продукти

Следващата стъпка е да включите филтъра Марка и Модел, за да може клиентите да филтрират продуктите в листинга, освен по конкретна марка и по втори критерий- модел.

Тази нова отметка ще откриете в секция Магазин > Модули > Продукти > Настройка на продуктов каталог > Марка и модел:

Филтър и визуализиране на списъка с продукти

Сега остава да видим резултата от конфигурирането на приложението, като влезем в листинга на продуктовия каталог.

Вашите клиенти вече ще имат възможност да филтрират продуктите си по марка и модел, за да достигнат до конкретния резултат, който желаят закупят. В примера това е Apple Iphone 11 Pro:

Филтриране на продуктите в магазина по марка и модел