Начало > Помощен център > E-Store > Допълнителни модули > Добавяне на модули в Целеви страници

Добавяне на модули в Целеви страници

Помощен център

Добавяне на модули в Целеви страници

Съдържание

В тази статия ще намерите подробна информация за модулите, които може да използвате при създаването на нови страници в магазина. Чрез визуалния редактор на страници вие имате възможност лесно, бързо и сами да създадете напълно персонализиран дизайн, който да използвате за целеви страници, за начална страница или за страницата, която клиентите виждат след успешно финализирана поръчка.

Добавяне на модули

Влезте в контролния панел и в секция Маркетинг > Целеви страници > Добави нова страница изберете Визуален редактор на страници:

Линк Добави нова страница

В горното изображение избраната структура за реда е 2 колони разпределени в 5/6-ти и 1/6-та от реда. Във всяка от колоните може да започнете да добавяте модули.

Кликнете Добави нов модул и изберете кой модул искате да добавите в този ред. Към момента може да използвате 17 модула, всеки от които да персонализирате чрез инструментите в него.

1. Модул Заглавие

Секция за добавяне на заглавие

От падащото меню изберете каква да бъде големината на заглавието, а в празното поле, попълнете заглавието.

2. Модул Текст

Използвайте текстовия редактор, за да добавите текст в полето и да го форматирате спрямо визията, която искате да постигнете.

3. Модул Продуктова витрина

Изглед на полетата в модул Продуктова витрина

Може да създадете продуктова витрина и в нея да посочите заглавие на витрината, да настроите дали в тази витрина продуктите да се подреждат спрямо дата, име или на случаен принцип.

Чрез филтрите изберете конкретни продукти, които искате да се визуализират в тази витрина или продукти с конкретна марка, категория или таг. Използвайте опциите за Брой продукти и Продукти на ред, за да настроите начина, по който желаете продуктите в тази витрина да бъдат визуализирани.

4. Модул Витрина с категория или марка

Изглед на модул Витрина с категория/марка

Използвайте този модул, за да добавите витрина с категории или марки и посочете колко на брой продукти и от кои категории или марки искате да се визуализират в тази страница.

5. Модул Изображение

Изглед на полетата в модул Изображение

Добавете този модул и го настройте като качите изображение от мястото за съхранение или външен линк. Задайте в модула дали искате това изображение да съдържа линк и коя страница да отваря. Изберете дали този модул да съдържа повече от едно изображение и по колко изображения да се визуализират на ред.

6. Модул Видео

Настройки в Модул Видео

Изберете този модул, ако искате да добавите видео в реда на страницата, която създавате. Достатъчно е да посочите източника на видеото от падащото меню и да поставите линка или кода на видеото директно в празното поле.

7. Модул Код

С този модул можете да добавите директно в празното поле HTML код или script, който ще се визуализира в страницата, която създавате.

8. Модул Разделител

Настройки в Модул Разделител

Чрез този модул може да създадете разделител за другите модули, които добавяте в редовете на страница. От CloudCart са разработили тези 7 инструмента, чрез които да настроите какви да бъдат стила, позицията, цвета, отстоянията и големината на разделителя.

9. Модул Слайдер

Панел за настройване на Модул Слайдер

Използвайте слайдера, ако искате да добавите няколко изображения в една секция, които да се сменят спрямо избраните настройки. Може да изберете дали изображението да бъде от край да край, да сложите надпис, да контролирате дали да слайдера да има бутони и индикатори и как да се стартира.

10. Детайли на поръчка

Добавяйки този модул, ще активирате в страницата секция, в която ще се визуализират детайлите на вече направена от клиента поръчка. Подходящо е да използвате този модул, ако създавате страница, която ще използвате за Страница при успешна поръчка (Thank you page). Може да персонализирате тази страница като добавите този модул и включите секция с продукти, изображения и/или текстове.

11. Секция Пакети

Добавяйки този модул, ще активирате в страницата секция, в която ще се визуализират продуктовите пакети, които сте създали в магазина си.

Прочетете как може да създадете продуктови пакети.

12. Instagram снимки

С този модул може да добавите в страницата секция с Instagram снимки от профила на магазина. Може да настроите детайлите да бъдат различни от тези, които сте запазили за основната част от магазина си. За да може тази секция да се визуализира, е необходимо първо да включите интеграцията с Instagram.

13. Yotpo коментари

С този модул може да добавите в страницата секция с Yotpo коментари от профила на магазина. Може да настроите детайлите да бъдат различни от тези, които сте запазили за основната част от магазина си. За да може тази секция да се визуализира, е необходимо първо да включите интеграцията с Yotpo.

14. Модул Продукт

С този модул може да визуализирате конкретен продукт и да персонализирате какви негови детайли конкретно да се виждат. Модулът дава свободата да контролирате точно къде и как да представите конкретни продукти на клиентите си.

Опциите, които модулът съдържа, са същите, с които разполагате в управлението на модула детайлна страница на продукт, до който имате достъп по подразбиране в контролния панел на магазина.

15. Модул бутон Добави в количката

Настройки на бутон Добави в количката

С този модул може да визуализирате бутон, който при натискане, ще добави избрания в модула продукт директно в количката на клиента. Тази функционалност позволява да изградите напълно различна визия за представяне на продукта и едновременно с това бутонът за купуване да бъде съобразен с дизайна, който използвате за магазина си по подразбиране.

16. Модул Бутон

Настройки на Модул Бутон

Използвайте този модул, ако искате бързо и лесно да създадете бутон, който да отваря избран от вас линк. Може да заложите кой линк да се отваря при клик на бутона, какъв да бъде текста на бутона, цвета, позицията, както и дали бутонът да заема мястото на целия модул по ширина и дали да отваря в нов прозорец приложения линк. Дизайнът на бутона ще е съобразен по подразбиране с дизайна на избрания шаблон.

17. Модул Статии

С този модул можете да визуализирате блога, който сте създали в магазина си и в страницата, която създавате. Настройките ви позволяват да зададете общ брой статии, видими в предназначеното за модула пространство, както и брой статии на ред. Дизайнът (основните характеристики на външния вид) на статиите ще е съобразен по подразбиране с дизайна, който използвате в магазина.

В статиите по-долу можете да намерите допълнителна информация за Целевите страници: