Начало > Помощен център > Други > Заложил съм 2048MB RAM. Защо проверка с команда free -m показва по-ниска стойност?

Заложил съм 2048MB RAM. Защо проверка с команда free -m показва по-ниска стойност?

Помощен център

Заложил съм 2048MB RAM. Защо проверка с команда free -m показва по-ниска стойност?

Разликата в показанията за RAM паметта е заделена за вашия сървър, но на практика не е използваема, тъй като тя е заделена от kernel-a, за да бъде възможно преоразмеряването на паметта без да се рестартира сървъра.

Повечето темплейти позволяват да се увеличава/намалява RAM и CPU докато машината работи, което от своя страна прави възможно автоматичното скалиране.

За да бъде това възможно обаче, около 11% от паметта се заделят от XEN и kernel. Вместо тези 11% от паметта, получавате възможност за автоматично скалиране - динамично преоразмеряване на паметта и процесора в зависимост от нуждите.

Ако държите да разполагате с цялата памет, тогава промяната на паметта и процесора ще изисква рестартиране и няма да може да се конфигурират правила за автоматично скалиране.

По подразбиране почти всички темплейти работят по този начин, но ако е наложително можем да изключим опцията allowresizewithout_reboot и ще разполагате с цялата памет.

Важно: това се прави преди да е създаден сървъра, така че за съществуваща машина изисква пресъздаването й. Няма начин да се промени съществуващ сървър.