Начало > Помощен център > Други > Възстановяване на hosts файла по подразбиране в Windows

Възстановяване на hosts файла по подразбиране в Windows

Помощен център

Възстановяване на hosts файла по подразбиране в Windows

Информацията в тази статия ще ни помогне да възстановим hosts файла подразбиране в нашата Windows операционна система. Трябва да внимаваме да следваме инструкциите за конкретната версия на нашата операционна система Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7.

Windows 10

За да възстановим hosts файла подразбиране в Windows 10 следваме описаните стъпки.

Отваряме директория c:\windows\system32\drivers\etc\:

Директория \system32\drivers\etc\ в Windows 10

Ние ще запазим текущия hosts файл като го преименуваме, затова кликаме с десния бутон на мишката върху файла и избираме Copy.

Кликаме в празно пространство в папката с десен бутон и кликаме Paste в менюто. Потвърждаваме, че имаме администраторски права като кликаме бутона Continue и се създава файл hosts - Copy, на който даваме име - hosts-old:

Преименуване на текущия hosts файл

Ако решите да не запазвате текущия hosts файл пропуснете описаните по-горе стъпки.

Отворяме текстовия редактор Notepad като кликаме иконата за търсене в лентата със задачи (Taskbar):

Функция за търсене в Windows 10

Кликаме с десен бутон полето с иконата Notepad и в менюто кликаме линка Run as administrator:

Линк в меню Run as administrator

Навигираме до hosts файла през меню File > Open (c:\windows\system32\drivers\etc\) и го отваряме:

File меню в Notepad

Ако не виждаме файлове в директорията трябва да изберем All Files в полето File name:

Директорията на hosts файла \system32\drivers\etc\

Копираме следния текст и го поставяме (Copy/Paste) във файла:

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  #    127.0.0.1    localhost
  #    ::1       localhost

Запазваме hosts файла и затваряме Notepad.

Windows 8.1

За да възстановим hosts файла подразбиране в Windows 8.1 следваме описаните по-долу стъпки.

Използваме опцията за търсене в меню Start и въвеждаме notepad в полето:

Поле за търсене в Windows 8.1

Кликаме с десен бутон полето с иконата на Notepad:

Поле с икона Notepad

В менюто кликаме бутона Run as administrator:

Бутон Run as administrator в Windows 8.1

Навигираме през меню File > Open до системната директория на hosts файла c:\windows\System32\Drivers\etc\, избираме в полето File name опцията All Files и отваряме HOSTS файла:

Директория на hosts файла в Windows 8.1

Копираме следния текст и го поставяме (Copy/Paste) във файла:

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  #    127.0.0.1    localhost
  #    ::1       localhost

Запазваме HOSTS файла и затваряме Notepad.

Windows 7 и по-стари версии на Windows

За да възстановим Hosts файла по подразбиране:

 1. Кликаме Start след това Run, въвеждаме Notepad и накрая кликаме OK.
 2. Копираме и поставяме във файла някой от посочените по-долу текстове в съответствие с версията на нашата операционна система:

Windows 7

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

  # localhost name resolution is handle within DNS itself.
  #    127.0.0.1    localhost
  #    ::1       localhost

Windows Vista или Windows Server 2008

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

  127.0.0.1    localhost
  ::1       localhost

Windows XP или Windows Server 2003

  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
  #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

  127.0.0.1    localhost
 1. В меню File избираме Save as, въвеждаме "hosts" в полето File name и запазваме файла на нашия десктоп.

Създаване на Hosts файл в Десктоп

 1. Избираме Start > Run, въвеждаме %WinDir%\System32\Drivers\Etc, и накрая кликаме OK.
 2. Избираме Hosts файла и го преименуваме на "Hosts.old".
 3. Копираме (copy) или преместваме (move) Hosts файла, който създадохме в стъпка 3, в директория %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Ако Windows ни подкани да въведем паролата на администратора, кликаме бутона Continue.

Статус на поддръжка

Поддръжката за Windows XP приключи

Microsoft приключи поддръжката на Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промяна се отнася за актуализациите на софтуера и възможностите за защита. Преминаване към актуална версия на Windows OS е силно препоръчителна.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи

Microsoft приключи поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промяна се отнася за актуализациите на софтуера и възможностите за защита. Преминаване към актуална версия на Windows Server е силно препоръчителна.