Начало > Помощен център > Други > Squoosh - приложение за компресиране на изображения

Squoosh - приложение за компресиране на изображения

Помощен център

Squoosh - приложение за компресиране на изображения

Съдържание

Google Chrome Labs предoставя уеб приложение за преобразуване на изображения Squoosh като част от инициативата Chrome Dev. Squoosh е уеб приложение за компресиране на изображения, което позволява използване на набор от кодеци, които не са масово достъпни и позволяват работа с по-рядко срещани формати като MozJPEG и WebP, разбира се поддържат се и стандартните JPEG и PNG файлови формати.

Включването на инструменти за редактиране, които позволяват преоразмеряване, намаляване на цветовата палитра и персонализирано компресиране, в допълнение към разширените настройки за управление на цветни канали, създават усещане за работа с приложение от висок клас.

Новият инструмент Squoosh може да се използва както в десктоп компютри и лаптопи, така и в мобилни устройства:

Squoosh в мобилно устройство

Изображение в Squoosh в мобилно устройство

Също така приложението може да се ползва и без интернет връзка (в offline режим) като се инсталира в Google Chrome:

Инсталиране на Squoosh в Google Chrome

Зареждане на Squoosh като offline приложение

За да достъпите Squoosh в произволен браузър отворете URL адреса https://squoosh.app/:

Зареждане на Squoosh в браузър

За тестови цели може да ползвате едно от четирите изображения на началната страница, а може да плъзнете или изберете изображение от вашия компютър:

Зареждане на изображение в Squoosh

Работната област е разделена на две хоризонтални (в мобилната версия са вертикални) области. В лявата област се визуализира оригиналното изображение, в дясната област виждате как изглеждат промените, които сте направили с изображението.

През бутона с двете стрелки, който може да плъзгате по ширината на изображението, може да разглеждате специфични области от изображението за да изберете най-подходящите настройки:

Бутон и лента за разделяне на екрана

Настройките (файлов размер и ниво на компресиране) в лявата част на екрана се отнасят до оригиналното изображение:

Стойности на размер и компресия на оригиналното изображение

През бутоните в долната част на екрана може да променяте размерите на изображението със стрелките плюс / минус, за по-прецизно оразмеряване кликнете цифрата и използвайте стрелките за промяна със стъпка от един процент:

Меню за управление изображението на екрана

Може също да завъртите изображението на 90 градуса по часовниковата стрелка през бутона със символ стрелка, а през бутона със символ квадрат може да превключвате фоновия режим между бял и прозрачен.

През бутона със символ Х в горния ляв ъгъл прекратявате текущата сесия и се връщате в началния екран на Squoosh.

Всички инструменти за обработка на изображението са разположени в лентата от дясната страна на екрана.

За да активирате промяна на размерите на изображението кликнете бутона Resize:

Бутон Resize за промяна размерите на изображение

Включването на бутона Reduce palette ви позволява да намалите броя на цветовете в изображението - при стойност 20 в дясната област забелязвате пикселизиране и влошаване качеството на изображението:

Настройка Reduce palette

Ограничаване на щетите от намаления брой цветове може да постигнете чрез намаляване стойността Dithering, която функция смекчава границите между области с различни цветове - отново качеството на изображението е далеч от това на оригинала, но липсва ясно изразената пикселизация от предишното изображение:

Смекчаване на границите с настройката Dithering

При намаляване стойността на компресиране в панела Compress чрез плъзгане на слайдера Quality отново се стига до пикселизиране на изображението в дясната половина на екрана (стойността по подразбиране е 75% компресиране):

Слайдер за определяне стойността на компресиране

През менюто с файлови формати може да правите промени и да следите как се променят данните за процент компресиране и файлов размер в дъното на панела:

При натискане на линка Advanced settings се отваря панел с разширени настройки, като Grayscale (създаване на черно-бяло от цветно изображение):

Разширени настройки в Squoosh

Наличието на тези настройки може да се обясни с желанието на разработчиците от Google Chrome Labs да покажат новости, които липсват за момента в приложенията на Adobe, например.

В примера дотук използвахме векторното изображение, тъй като при него по-ясно се забелязват областите с пикселизиране. Ефективността на програмата дори и с настройките по подразбиране (с добавено оразмеряване) може веднага да се установи ако се зареди едно от растерните примерни изображения и се сравнят получените резултати със стойностите на оригиналното изображение:

Компресиране на растерно изображение в Squoosh

Файловият размер на полученото изображение е намален с 96% от 2.89 MB на 117 KB при стандартна ширина за десктоп изображение от 1200 пиксела.

Когато сте удовлетворени от качеството и файловия размер на изображението, може да го изтеглите на вашия компютър като натиснете синия бутон със символ стрелка в долния десен ъгъл на екрана.

Едно неудобство на приложението Squoosh е, че в десктоп режим не може да прилага предварително избрани настройки към множество файлове, която функционалност е налична за момента само при ползване на Squoosh през команден ред (CLI), за което може да прочетете в тази статия https://www.npmjs.com/package/@squoosh/cli.