Начало > Помощен център > Други > Основни познания и работа с SSH

Основни познания и работа с SSH

Помощен център

Основни познания и работа с SSH

SSH (Secure Shell) е инструмент за получаване на достъп до отдалечена машина или хостинг по интернет с цел нейното управление. При комуникация между две страни той предоставя високо ниво на сигурност чрез криптирана връзка.

Чрез SSH можете да качвате файлове и лична информация на хостинг акаунта без притеснения за това дали тя може да бъде подслушвана или открадната. 

SSH достъпът е полезен и за програмисти, които желаят директно да редактират програмен код или да създадат скрипт директно на сървъра. Стандартният за протокола достъп e през порт 22, но на споделен хостинг oт ICN.bg този порт е 22022.

За да осъществите връзка през SSH, е необходимо да използвате най-популярния SSH клиент:

PuTTY

След като изтеглите и инсталирате SSH клиента, е необходимо да въведете следните данни за връзка в него:

  • Connection type - отбележете SSH.
  • Host Name (or IP address) - въвеждате името на сървъра, името на Вашия домейн или IP адреса на машината.
  • Port - въведете 22022.

След отваряне на сесията трябва да въведете потребителско име и парола. Данните, които трябва да използвате са името и паролата за достъп до вашия cPanel акаунт.

В тази статия ще ви покажем основни команди, които са необходими в процеса на работа със SSH.

man - Показва информация за наличните опции към дадена команда.

man cat

cd - Навигира ни към дадена директория.

cd /var/log

cd .. - Връща ни една директория нагоре.

cd / - Връща ни в root директория.

ls - Извежда списък с папките и файловете в текущата директория.

cat - Извежда информацията от даден файл.

cat /var/log/messages

grep - Извежда информация за определено съвпадение в даден файл.

cat /var/log/messages | grep Logout

tail - Виждаме последните 10 реда от даден файл.

tail /usr/local/cpanel/logs/access_log

tailf - Извежда информацията за промените в даден файл в реално време.

mkdir - Създава директория.

cp - Копира определен файл.

cp /etc/passwd /var/

scp - Копира файлове чрез SSH по мрежата на Вашия хостинг.

scp /local/file <user@host.com:/path/to/save/file>

pwd - Извежда информация за това в коя директория се намирате в момента.

chown - Променя собственика и групата на файл или директория.

chown user:nobody /tmp/test.txt

chmod - Променя достъпа до файл или директория.

chmod 755 /tmp/test.txt

history - Извежда командите, които сте използвали.

/usr/local/php56/bin/php - Използване на версия PHP 5.6 под SSH.