Начало > Помощен център > Други > Механизъм за предоставяне на лични данни в ICN.Bg

Механизъм за предоставяне на лични данни в ICN.Bg

Помощен център

Механизъм за предоставяне на лични данни в ICN.Bg

Общия регламент за защита на данните (GDPR) поставя ред в начините на придобиване, съхранение и обработка на личните данни и в същото време дефинира конкретни права на субектите на данни.

За да потвърди сериозните си намерения GDPR анонсира налагане на огромни глоби при доказване на отказ от спазване на новите правила.

Права на физическите лица според GDPR

Правата, пряко ангажиращи компанията като част от нормален процес на упражняване на делегирано от GDPR право, могат да се разделят на три главни типа:

  • предоставяне на данни (право на достъп);
  • изтриване на данни (право да бъдеш забравен);
  • оспорване обработка на данни.

Предоставянето на данни предполага възможност за последващи операции с предоставените данни като част от прилагането на конкретни допълнителни права като Право на коригиране, Право на ограничаване на обработването и Право на преносимост на данни.

Механизъм за получаване копие на личните данни

За да получите копие от вашите лични данни, с които ICN.Bg разполага, трябва единствено от вашия контактен имейл (за да удостоверите собствеността на профила) да изпратите запитване в свободен текст на имейл адрес dpo@icn.bg и ще получите копие на личните данни във формат, посочен в GDPR, Член 20(1) - Право на преносимост на данните:

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран,  широко използван и пригоден за машинно четене формат...

Ако имате специфични изисквания относно форматирането на личните данни трябва да ги споделите още в първата заявка.