Начало > Помощен център > Други > Mailchimp - управление на контакти

Mailchimp - управление на контакти

Помощен център

Mailchimp - управление на контакти

Заедно със създаването на новия акаунт Mailchimp създава и списък с контакти с въведеното от нас бизнес име. Засега в този списък има само един контакт с нашия имейл адрес.

Нов списък в Mailchimp

Ако разполагаме със собствен списък с абонати, Mailchimp ни предоставя няколко начина да импортираме този списък в интерфейса на услугата.

Импортиране на контакти в Mailchimp

Функцията за импортиране ни помага да добавяме контакти към Mailchimp и да актуализираме едновременно няколко съществуващи контакта.

Ако сте ползвали имейл услуги от доставчиците Constant Contact, Eventbrite, Freshbooks, Google, Salesforce, Zendesk, Zoho ..., чрез които сте добавяли контакти в имейл списък, може да ползвате тази информация за директно импортиране на контактите в Mailchimp.

Ако имате списък с имейл контакти, който сте събирали по друг начин, може да ползвате електронни таблици като Microsoft Excel или Google Sheets за да форматирате контактите в CSV формат (стойности, разделени със запетая) преди да ги импортирате в Mailchimp.

Създаване на CSV файл с контакти

Когато импортираме контакти в Mailchimp, трябва да има съвпадение между колоните във файла за импортиране и съответно поле в Mailchimp audience. Някои типове полета, като Email Address, Birthday или Address, изискват определен формат за бъде информацията коректно импортирана.

В тази статия може да прочетете какви типове информация използва Mailchimp и как трябва да бъдат форматирана тази информация.

След като сте се запознали с изискванията за форматиране, отворете програма за електронни таблици и на първия ред въведете имената на всички колони, разделени със запетая.

Email Address е единственото задължително поле, но вие може да създадете допълнителни полета с данните за контакта, които искате да включите в Mailchimp, като First Name, Last Name, Address, Phone Number, Birthday, Tags ...

За улеснение при създаване на CSV файла с контакти може да изтеглите следния примерен CSV файл и да замените информацията за контактите в него с действителната информация за вашите контакти. По-долу публикуваме съдържанието на този файл:

Email Address,First Name,Last Name,Address,Phone,What do you like to grow?,Tags,Birthday
m.white@student.hathaway.edu,Maya,White,154 Example Dr. Hendersonville NC 28792 US,(555) 555-5555,Indoor plants,"influencer, uses coupons, local",08/03
b.mwangi@hathaway.edu,Benjamin,Mwangi,7553 Example St. Apt. 234 Bonita Springs FL 34135 US,(555) 222-3333,"Tropical plants, Fruit trees","trade show, influencer",12/29
e.nemec@hathaway.edu,Elizabeth,Nemec,221 Example Lane Toronto ON M5G 1M6 CA,(555) 111-4444,"Herbs, Fruit trees",local,07/28

В примера създаваме нашия списък с контакти като използваме само полетата Email Address,First Name,Last Name,Tags и запазваме файла като mycontacts.csv.

Импортиране на контакти в Mailchimp

За да импортирате контактите си в Mailchimp, изпълнете следните стъпки.

Отворете раздела Audience (аудитория). Ако имате повече от една аудитория, кликнете върху падащото меню Current audience и изберете тази, с която искате да работите.

Кликнете върху падащото меню Manage Audience и изберете Import contacts:

Импортиране на контакти

В панела маркирайте радио бутона CSV or tab-delimited text file.

Избиране на CSV формат

За да продължите кликнете бутона Continue To Setup в долния десен ъгъл.

Кликнете бутона Browse и изберете CSV файла с контактите от вашия компютър:

Избиране на CSV файла

Дублираните адреси се премахват от системата. Също така не се изпращат писма за потвърждение до импортираните адреси. Уверете се, че всички адреси, които импортирате, са събрани по легитимен начин с разрешение на контакта.

След избирането на файла, бутона Continue To Match става активен и може да преминете към следващата стъпка.

Всички колони в нашия файл съответстват на полета в Mailchimp, което се потвърждава от съобщението - All columns are matched.

Съответствие на полетата

Кликаме бутона Continue To Organize за да продължим.

Организиране на контактите

На следващата страница Organize your imported contacts имаме възможност да добавим нов таг за всички контакти, които ще импортираме.

Добавяне на нов таг

От падащото меню може да изберем един от следните статуси на контактите:

 • Subscribed - абониран контакт е човек, който е избрал да получава вашия имейл бюлетин. Абонатите може да се присъединят към аудиторията ви през форма за регистрация, целева страница (landing page) или онлайн магазин. Те имат етикет Subscribed в колоната Email Marketing в таблицата с контакти.
 • Unsubscribed - отписан контакт е човек, който преди това е получавал вашия имейл бюлетин, но е пожелал да бъде отписан. Те имат етикет Unsubscribed в колоната Email Marketing.
 • Non-subscribed - не-записан контакт е човек, който е взаимодействал с онлайн магазин, но не е маркирал опцията за получаване на маркетингови кампании по имейл. Тези контакти се синхронизират от свързания онлайн магазин. Те нямат етикет в колоната Email Marketing. Въпреки това те се добавят към лимита на месечния план, могат да получават реклами, пощенски картички и транзакционни имейли за поръчки, но не могат да получават маркетинг имейли.
 • Cleaned - (bounced, bounces) контакти, на които не може да се доставят имейл съобщения поради невалиден или направилно изписан имейл адрес, получават статус изчистен. Те имат етикет Cleaned в колоната Email Marketing. Те не се добавят към лимита на месечния план и не получават никакви съобщения.

Статуси на контакти

В раздела Update existing contacts оставете полето немаркирано, освен ако импортирането включва контакти, които вече са в аудиторията ви.

Ако искате да добавите импортираните контакти към съществуваща група, отворете секцията Add contacts to groups и поставете отметка в квадратчето до всяка приложима група. Ще видите тази опция само ако имате създадени групи в аудиторията си.

Кликнете бутона Continue To Review за да потвърдите настройките на импортирането:

Преглед на настройките

Кликнете бутона Import.

След импортирането на контактите Mailchimp изпраща съобщение на имейл адреса, асоцииран с потребителя на акаунта:

Потвърждение на импортирането по имейл

Съобщение за успешното импортиране се зарежда на страницата Audience и новите контакти се зареждат в таблицата с контакти.

Добавяне на новите контакти в таблица

Mailchimp предоставя също възможност за автоматично изпращане на welcome имейл при регистрация на нов контакт.

Тъй като всички аудитории са независими една от друга, Mailchimp не може да открива дублирани, bounced или unsubscribed в множество аудитории. Ако имате дублиращи се контакти в различни аудитории, може да е полезно да съчетаете аудиториите си в една главна аудитория, която използва групи или тагове.

Актуализиране на съществуващите контакти

Ако се наложи да актуализирате данните за контактите си използвайте инструментите за импортиране, за да актуализирате наведнъж множество контакти.

Тази опция заменя съществуващата информация в раздела Audience с новата информация от файла за импортиране. Вие преминавате през същия процес, за да импортирате новите контакти, но има няколко допълнителни неща, които трябва да обмислите.

Когато подготвяте електронната си таблица, проверете дали имената на колоните във файла за импортиране съвпадат с полетата във вашата Mailchimp аудитория и никакви колони не са оставени празни. Празните полета презаписват и изтриват съществуващите данни за контакт.

С този метод можете да актуализирате само контакти с Subscribed или Non-subscribed статус. Импортирането няма да актуализира статуса на контактите, които вече са в профила.

Продължете с обикновеното импортиране на файл и следвайте стъпките, за да качите файла и да има съответствие на колоните. В стъпката Organize поставете отметка в квадратчето до Update existing contacts.

Актуализиране на контакти

Актуална статистика за последния импорт може да видите в раздела Audience:

Статистика на импортирането

Инструменти за управление на контакти

От страницата Audience > Manage Audience > Manage contacts имаме достъп до различни инструменти за управление на вашите Mailchimp контакти:

Инструменти за управление на контакти

View all contacts - Преглед на всички контакти във вашата аудитория.

Add subscriber - Добавете абонат към аудиторията си.

Unsubscribe people - Прекратете абонамента на контакти от вашия имейл бюлетин.

Groups - Групите ви позволяват да категоризирате абонатите по интереси и предпочитания. Абонатите могат да избират групи за себе си или вие може да поставите абонати в групи в рамките на Mailchimp.

Segments - Сегментите се използват за създаване на целеви аудитории въз основа на споделени данни. Когато създавате сегмент, вие задавате условия за филтриране на контакти въз основа на информацията за аудиторията. Всеки сегмент може да включва до пет условия.

Tags - Добавете персонализирани маркери (тагове) към контактите си, за да бъдат по-добре организирани.

Import history - Вижте историята на импортирането за тази аудитория.

Archive all contacts - Архивирайте всички контакти в аудиторията си.

Препоръки относно управлението на контакти

Не използвайте чужд списък с контакти

Списъците с имейл адреси на трети страни са забранени съгласно Общите условия на Mailchimp. Това включва закупени или наети списъци, както и списъци на трети страни, включително публични уебсайтове. Контактите във вашата аудитория трябва да бъдат изцяло събрани от вас.

Използвайте една главна аудитория

Най-добре е да имате само една аудитория, която да организирате с помощта на тагове, групи или сегменти, вместо да поддържате в профила си много аудитории. Mailchimp третира всяка аудитория като самостоятелен обект в профила Ви, а фактурирането се основава на общия брой абонаменти, записани във всички аудитории. Ако имате дублиращи се контакти в различни аудитории това ще намали реалния лимит на контактите в безплатния план. Ползването на само една аудитория ще ви спести пари. Също така една аудитория е по-лесна за управление и поддържане.

В следващата статия ще ви покажем как да генерирате форма за регистрация с инструментите на Mailchimp.