Начало > Помощен център > Други > Mailchimp – създаване на имейл кампания

Mailchimp – създаване на имейл кампания

Помощен център

Mailchimp – създаване на имейл кампания

Имейл маркетинг кампания се нарича изпращане на поредица от имейли (обикновено бизнес ориентирани, но не задължително) за комуникация с настоящи абонати и потенциални клиенти.

В Mailchimp повечето потребители започват с обикновена имейл кампания, чрез която изпращат един имейл на много контакти едновременно. Създаването на имейл кампания в Mailchimp става през интерфейса Campaign Builder, в който чрез различни инструменти избирате и сегментирате получателите, променяте настройки и избирате персонализиран дизайн за всяка отделна кампания.

Избор на тип кампания

За да започнете създаване на кампания, трябва да се логнете във вашия Mailchimp акаунт, в хоризонталното меню да кликнете линка Campaigns и в горния десен ъгъл на екрана да кликнете бутона Create Campaign. След това в pop-up прозореца трябва да изберете типа на кампанията - избирате Email:

Избиране типа на кампанията

Mailchimp предоставя възможност за създаване на три основни типа имейл кампании:

Regular - в примера ще покажем основните стъпки за създаване на този тип кампания:

Regular Mailchimp кампания

Automated - Този тип кампании ви помага да останете във връзка с аудиторията си като в същото време елиминирате повтарящите се задачи. Свързвайте се с различни абонати въз основа на различни сегменти в техните профили и използвайте тази информация, за да приветствате нови абонати, да поздравите абонати по случай техния рожден ден, да се свързвате с клиенти, които са изоставили продукти в пазарните си колички, да възстановите изгубени клиенти - всичко това автоматично:

Automated Mailchimp кампания

Plain-text - Имейлите в обикновен текстов формат не съдържат изображения, форматиране или вградени линкове и са полезни, когато искате да изпратите обикновен имейл, съдържащ само основно текстово съдържание.

Plain-text Mailchimp кампания

Важно: Текстова версия на вашите HTML кампании се генерира автоматично от Mailchimp и се изпраща на контакти, които предпочитат да получават кампании в Plain-text формат.

Започваме създаването на обикновена Regular имейл кампания като въвеждате произволно име на кампанията, което е видимо само за вас и ви помага за по-добра организация при наличие на множество кампании, и натискате бутона Begin.

Елементи на кампания

Campaign Builder е създаден, за да може да работите по различни части на кампанията в избрана от вас последователност. Следните четири елемента трябва да персонализирате, преди да изпратите писмото:

 • Добавете получателите в секция Получател (To:);
 • Добавете вашите име и имейл адрес в секция Подател (From:);
 • Добавете темата на писмото в полето Относно (Subject);
 • Проектирайте вашия имейл в секция Content;

Секции в Campaign Builder

След завършване на задачата отметката до съответния раздел ще промени цвета си от сив в зелен.

Попълване на полетата в секция Получател

 1. В секция To кликнете бутона Add Recipients.
 2. В падащото меню Audience изберете аудиторията, до която ще изпратите кампанията.
 3. В падащото меню Segment изберете All subscribers in audience или друга от зададените опции.
 4. Препоръчваме да поставите отметка в опцията Personalize the "To" field, за да се ползва името на получателя вместо неговия имейл адрес. След като поставите отметка в квадратчето, трябва да изберете етикет за сливане, който съответства на данните на получателя. Например, ако изберете *|FNAME|*, получателят на име Иво ще види "To: Иво" вместо "To: ivo@example.com" Опциите по подразбиране са име *|FNAME|*, фамилия *|LNAME|*, и двете имена *|FNAME|*,*|LNAME|*, но можете да кликнете Custom, за да въведете алтернативен маркер или текст.

Попълване на полетата в секция Получател

Попълване на полетата в секция Подател

За да зададете From name и From email address, изпълнете следните стъпки: в секцията From на Campaign Builder кликнете бутона Add From.

Въведете имеto и имейл адресa на подателя.

Може да бъдете помолени да потвърдите домейна в имейл адреса.

Натиснете бутона Save.

Попълване на полетата в секция Подател

Попълване на полетата в секция Subject

За да създадете текста за полето Subject и кратък текст за преглед (по желание), изпълнете следните стъпки: в секцията Subject на Campaign Builder натиснете бутона Add Subject..

В полето Subject въведете темата на писмото.

В полето Preview text може да въведете до 150 знака, които да се показват до съответния ред в пощенските кутии на получателите. Това поле не е задължително.

Кликнете Save, за да запазите информацията.

Попълване на полетата в секция Subject

Сега трябва да изградите вашия имейл визуално като ползвате вградените в Mailchimp дизайн инструменти, които, трябва да признаем, работят интуитивно и прецизно като софтуерна дизайн програма от висок клас.

Избор на шаблон

В секцията Content на Campaign Builder натиснете бутона Design Email. Оттук трябва да изберете шаблон, с който да започнете. В зависимост от вашия план може да нямате достъп до всички опции за шаблони (при посочване на шаблон за платен план ще се появи поле с надпис Upgrade to Use).

Mailchimp предоставя следните пет категории шаблони:

 • Layouts (Оформления) - структурни шаблони със заместители за изображения и текст. Структурни шаблони Layouts
 • Themes (Теми) - теми със завършен дизайн. Готови дизайн теми
 • Saved (Запазени) - промените, които извършите в други шаблони може да запазите като самостоятелни шаблони. Запазване на шаблони
 • Campaigns (Кампании) - запазване на изпратени кампании. Запазване на предишни кампании
 • Code your own (Собствен Код) - запазване на собствено кодирани уникални шаблони. Кодиране на собствени шаблони

Работа с дизайн инструменти

В следващите примери ще ви покажем накратко как работят някои дизайн инструменти.

За начало изберете първия безплатен Layout шаблон и той ще се зареди в панела. При посочване на блок от съдържанието се появява поле с икони за управление. Може да изтриете съответния блок като кликнете иконата кошче:

Изтриване на блок от шаблона

От десния панел чрез кликане, задържане и изтегляне може да интегрирате в съдържанието на писмото всеки блок по желание. В примера изтриваме изображението и на негово място поставяме Image Card мястото на синьото поле:

Добавяне на нов блок

Сега изберете заместващото изображение (placeholder) за лого на компанията.

Поставяне на лого

Трябва да смените логото в шаблона с ваш шаблон. Кликате линка Replace (смени) в дясното меню. Тъй като за пръв път отваряте панела за файлове, трябва да качите вашите файлове в Mailchimp.

Натискате линка Upload, в диалоговия прозорец навигирате до файловете и те се зареждат в мениджъра:

Качване на изображенията за кампанията

Маркирате желания файл и кликате бутона Insert:

Вмъкване на избрано изображение

Очевидно размерът на логото е много по-голям от необходимия затова ще използваме редактора на изображения в Mailchimp, за да редуцираме резолюцията на логото.

За да отворите логото в редактора за изображения трябва да изберете логото и в десния панел да кликнете линка Edit:

Логото се зарежда в графичния редактор и в долния ляв ъгъл виждате размерите на оригиналното изображение, които трябва да намалите:

Текущи размери на логото

На мястото на цифрата 555 (ширина на логото в пиксели) записвате 80. Отметката в полето Lock dimensions означава, че когато промените едната стойност другата ще се промени автоматично, но така че да се запази оригиналното съотношение ширина/височина. Въвеждате 80, кликате някъде в празно поле и програмата автоматично попълва стойност 92 пиксела за височина:

Намаляване размера на логото

Кликате бутона Save, за да запазите промяната или след това Close, за да излезете от редактора. Избирате изображението и кликате бутона Insert:

Вмъкване на преоразмереното лог

Промяната е извършена успешно и сега логото е с подходящ размер. Освен за промяна размерът на изображение, редактора на изображения съдържа много полезни допълнителни инструменти, които препоръчваме да тествате.

При кликане върху блоков елемент в левия панел, в десния панел се зареждат три различни раздела - Content, Style и Setttings.

Кликаме блоковия елемент Image Card, за да разгледаме наличните настройки.

В разделът Content може да сменим или редактираме изображението, което показахме в предишния пример, както и да редактираме текста:

Инструменти в раздел Content

В разделът Style може да сменим шрифта (font family), размера и цвета на текста и фона, може да поставим граница (border) както и да заоблим ъглите на изображението (border radius):

Инструменти в раздел Style

В разделът Setttings определяме разположението на изображението (ляво, дясно, център) и на текста (горе, дясно, долу, ляво):

Инструменти в раздел Setttings

За да ползвате успешно инструментите, особено в разделите Style и Settings, трябва да имате познания по CSS.

Последния блок в шаблона съдържа две колони, които може да редактирате отделно през линковете Caption 1 и Caption 2 в раздела Content:

Редактиране на блок с две колони

Различното тук в сравнение с казаното по-горе е възможността двете изображения да са с различна височина (height), поради което дизайна на шаблона ще се повреди или няма да постигне ефекта, който търсите. Затова трябва да обърнете специално внимание на тази стойност и през графичния редактор да преоразмерите двете изображения на база височина (height).

След като се уверите, че изображенията са еднакви на височина и заглавията и текстовете в двете полета са симетрични, кликнете бутона в ъгъла на екрана Save & Close, за да запазите всички промени.

Ще се зареди главния интерфейс за създаване на кампании:

Зареждане на интерфейса Campaigns

Изпращане на тестов имейл

Всички отметки са в зелен цвят (промените, които сте извършили са коректни). Информацията в секция Content казва, че Mailchimp автоматично ще добави рекламната икона (rewards badge) в края на имейла, също така текстова версия на имейла ще бъде автоматично създадена за потребителите, които не желаят да получават имейл в HTML формат.

Нека изпратим два тестови имейла, за да видим как изглежда нашето писмо в различни мейл клиенти (public mail и Thunderbird). Кликаме линка Send a Test Email и се зарежда панел, в който попълваме имейл адресите, разделени със запетая и кликаме бутона Send Test:

Изпращане на тестов имейл

И в двете пощи писмото изглежда по един и същ начин:

Изглед на писмото в мейл клиент

Ако нямате възможност да завършите целият процес наведнъж може да прекъснете работата си и Mailchimp ще запази текущото състояние на кампанията докато решите да продължите.

В безплатната версия не може да ползвате опцията Schedule (отложено изпращане).

След като се уверите, че писмото няма грешки и може да бъде изпратено, кликнете линка Send в горния десен ъгъл на екрана:

Бутони за изпращане на кампанията

Ще се зареди панел, в който трябва да потвърдите изпращaнето на писмото като кликнете бутона *Send Now*:

Потвърждение за изпращане на кампанията

Ако желаете да изтриете кампания кликнете в главното хоризонтално меню линка Campaigns, в таблицата с кампаниите да маркирате кампанията и да кликнете бутона Delete. Ще се зареди познатият pop-up прозорец, в който трябва с главни букви да въведете DELETE и да кликнете бутона Delete в pop-up прозореца:

Изтриване на кампания