Начало > Помощен център > Други > Какво представляват Labels и Selectors

Какво представляват Labels и Selectors

Помощен център

Какво представляват Labels и Selectors

Съдържание

Labels са key/value двойка, която се добавя към Kubernetes обекти (например Pod-ове, но не само). Те се използват за разделяне, идентифициране и групиране на различните обекти. 

Labels

Labels могат да се задават при създаването на един обект или да се добавят допълнително, след като той вече е създаден. Основната функция на Labels е на организационно ниво - например групиране на различни версии на front-end часта на едно приложение: environment=productionenvironment=dev и т.н.

Съответно може да имаме няколко Label-а и да чрез тях да указваме какво да бъде маркирано. Пример: искаме да маркираме всички front-end Replication Controller-и, които са в production и имат version=v2.0.

По този начин може гъвкаво да добавим нова версия на приложението ни към вече работещата стара и те да работят паралелно.

Selectors

С помощта на Selector-ите ние декларираме кои Label-и желаем да изберем. Чрез Selector-ите ние казваме на нашия Service, че искаме да пренасочва трафик към всички Pod-ове с отговарящия Label.

Пример: ако декларираме Selector"name=frontend" в нашия Service то той ще пренасочва трафика към всички Pod-ове с деклариран Label "name=frontend".

Графика на Selector и Label