Какво e Service?

Помощен център

Какво e Service?

Services представляват примитивни Load Balancer-и, осигуряващи достъпност до Pod-овете, стартирани от Replication Controller-ите, без да е нужно да използваме IP адреса на определен Pod (тъй като те се сменят при пресъздаването на Pod).

Това става възможно благодарение на споменатите по-рано Label-и и Selector-и: при деклариране на Service, чрез задаване на Selector се посочва към кой Label-и да бъде пренасочван трафика.

Пример: ако декларираме Selector "name=frontend" в нашия Service то той ще пренасочва трафика към всички Pod-ове с деклариран Label "name=frontend".

Графично представяне на Service, Selector и Pod