Начало > Помощен център > Други > Какво е Replication Controller

Какво е Replication Controller

Помощен център

Какво е Replication Controller

Replication Controller-ите са една от основните единици на Kubernetes, която използваме при разполагане на една или повече инстанции на нашето приложение на Kubernetes клъстера.

Всеки Replication Controller има зададено желано състояние. При засичане на отклонение от желаното състояние клъстрът се грижи разликата да бъде изгладена и състоянието на Replication Controller-a да бъде докарано до декларираното.

За пример може да разгледаме следната ситуация - имаме 3 реплики на Replication Controller, правим промяна и обновяваме декларацията на контролера и вече желаното му състояние е с 4 реплики. Съответно контролерът ще сравни сегашното състояние (3 инстанции) и новото желано състояние (4 инстанции) и ще създаде още една реплика някъде на клъстера.

Използвайки Labels, контролерът следи и управлява единствено Pod-овете, които са маркирани към него.

Графика на Replication Controller и Pod