Какво е Pod?

Помощен център

Какво е Pod?

Kubernetes е разработен от Google за управление на множество контейнери, но вместо да се държи всеки контейнер поотделно, разпределяйки го по възли от клъстера, Kubernetes логически групира контейнерите в Pod-ове.

Ако вземем за пример едно приложение, състоящо се от контейнер с логиката на приложението и контейнер, съдържащ базата данни ще видим, че контейнерите на това приложение могат да бъдат логически групирани (в Pod) и съответно при преместване на приложението от един възел на клъстера на друг е нужно да се премести само един Pod, който включва всичко нужно за приложението. Реално погледнато Pod-овете се намират на едно ниво по-високо от контейнерите, добавящи декларативна обвивка около тях.

Когато създаваме Pod-ове трябва да се има в предвид, че те се смятат за краткотрайна единица в Kubernetes - няма да оцелеят след рестарт на машината, повреда или спиране за поддръжка (maintenance).

За да се избегне това, Pod-овете се стартират чрез друга единица на Kubernetes - Replication Controllers, които създават и премахват Pod-ове според нуждата.

Графично представяне на Kubernetes