Начало > Помощен център > Други > Какво е Kubernetes?

Какво е Kubernetes?

Помощен център

Какво е Kubernetes?

Kubernetes е платформа с отворен код за управление на клъстери, служеща за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в контейнери.

Новият продукт на Google отговаря за разпределянето на работата между различните възли на клъстера и активно управлява и преразпределя натоварването, като следи тяхното състояние да отговаря на това, задедено от потребителя.

Използвайки концепцията на Labels и Pods,Kubernetes логически групира едно приложение, изградено от няколко контейнера и спомага за разкриването и мениджмънта на приложението.

След вече създадено Docker изображение на приложението то се предава на платформата Kubernetes, която от своя страна намира местоположението, стартира и наблюдава работата на контейнера.

За да дадем по-добър пример за абстракцията, която Kubernetes предлага, нека разгледаме стандартна IaaS услуга - клиентите използващи виртуалните машини не се интересуват от производителя на хардуера, изграждащ инфраструктурата - стига да получават желаната производителност - няма значение дали сървърите са Dell, HP или SuperMicro, докато работят коректно.

Клиентът избира ресурси, операционна система и локацията на датацентъра, в който да бъде вдигната машината, след което клауд контролният панел/оркестраторът има грижата да я провизира на хипервизор с достатъчно ресурси и стартира в желаното състояние.

По този начин физическата инфраструктура се абстрахира от IaaS модела.

По подобен начин Kubernetes и Docker ни доставят опростен PaaS модел на работа. След като веднъж инфраструктурата, нужна на Kubernetes, е конфигурирана от администратор, разработчиците могат да започнат да разполагат приложения на клъстера, без да се интересуват от инфраструктурата.

Разработчиците могат да дефинират приложенията и тяхното състояние в декларативна форма и Kubernetes ще използва информацията, за да провизира нужните Pod-ове. Ако нещо се случи с вдигнатите Pod-ове Kubernetes ще ги пресъздаде в работещо състояние.

Графична структура на Kubernetes