Начало > Помощен център > Други > Какво е immutable infrastructure?

Какво е immutable infrastructure?

Помощен център

Какво е immutable infrastructure?

В тази статия ще Ви запознаем с един любопитен термин и съвременен начин за изграждане на инфраструктури.

Какво е Immutable infrastructure?

Immutable infrastructure (неизменима инфраструктура) e стак, виртуална машина или контейнер, които се изграждат веднъж, стартират се една или повече бройки и не се променят никога.

Моделът на обновление е да се терминират старите инстанции и да се изградят отново от стъпка едно: създаване на нов имидж или изграждане на нова инстанция от същия имидж, вместо нейното обновяване.

При изграждането на неизменима инфраструктура трябва да има поредица от инструкции, по които да се изграждат инстанции от нулата по един и същ начин автоматично.

Това са някои от действията, които са стандартни и се извършват постоянно в една съвременна инфраструктура, но не се правят в неизменимите такива:

  • не се инсталират, обновяват и премахват системни пакети;
  • не се редактират конфигурационни файлове;
  • не се добавят нови файлове.

Защо ни трябва immutable infrastructure?

Избягват се различията в сървърите, причинени от провизия в различно време или ръчни намеси и действия. Такъв пример може да бъде софтуер, инсталиран на два различни сървъра в различно време, с различни версии.

Правилният пример в една неизменима инфраструктура с два сървъра би бил, инсталираният софтуер и на двата сървъра да е с една и съща версия, инсталиран по едно и също време, от един и същ темплейт.

В заключение, като недостатък на неизменимите инфраструктури може да се отбележи, че винаги има компоненти в нея, които рано или късно се налага да се изменят - например съхранената информация, като картинки, текстови файлове, скриптове и конфигурационни файлове на приложенията.

За да се избегне това, този тип информация може да бъде изнесена извън неизменимата инфраструктура. За тези от Вас, които искат да видят и пробват принципа на работа, могат да разгледат Docker технологията за контейнери, чрез която могат да изградят от темплейт множество сървъри в рамките на няколко минути.