Какво е Docker

Помощен център

Какво е Docker

Docker е платформа с отворен код изградена на базата на контейнертехнологията, която ви позволява да изграждате, доставяте и стартирате разнообразни приложения отделяйки ги от инфраструктурата. В същността си, платформата ви дава възможност да стартирате всякакви приложения, защитено изолирани в контейнери. Изолираната и безопасна среда ви позволява да работите едновременно с много контейнери на вашия сървър. Олекотеният принцип на работа, който не изисква допълнително натоварване на хипервайзор или сложна конфигурация и настройка на среда за разработка, ви позволява да използвате максимума на вашия хардуер.\

Docker платформата съдържа три основни компонента:\

- Docker engine - Процес, отговарящ за стартирането, управлението и визуализация на информация за различните контейнери стартирани от него.\ - Docker client - Инструмент, с който се осъществява връзката с Docker engine, предоставя интерфейс за комуникация между потребителите и Docker engine.\ - Docker Registry (Docker Hub) - Основното хранилище на Docker. Предоставя достъп до вече готови за използване изображения на различен софтуер. При опит за създаване на контейнер от Docker engine, който е базиран на изображение, което не е налично локално системата автоматично проверява в хранилището и ако там изображението е налично го сваля и създава контейнер от него. Съответно е възможно и обратното - при изграждане на един контейнер той да бъде запазен като изображение и да бъде качено към хранилището, за да бъде достъпно до други системи.