Начало > Помощен център > Други > HTTP/2 поддръжка за вашия хостинг

HTTP/2 поддръжка за вашия хостинг

Помощен център

HTTP/2 поддръжка за вашия хостинг

HTTP/2 е обновената версия на HTTP протокола, задвижващ световната мрежа (WWW). Основната роля на протокола е да пренася данни в Уеб. Ето защо бе необходимо и основният протокол, отговорен за доставянето на информация в Интернет, да бъде обновен с втората си основна версия HTTP/2.

Целта на обновения HTTP/2 протокол е цялостно да подобри представянето на уеб страниците, оптимизирайки работата на HTTP протокола и повишавайки скоростта, с която се пренасят данните и се обменят със сървъра. Основният HTTP протокол не е променен в същността си, но нуждата от подобрения в скоростта на зареждане и нови функционалности, наложи старият протокол да бъде обновен.

Основната цел на HTTP/2 протоколът е да подобри цялостното представянето на уеб сайтовете, оптимизирайки работата на HTTP протокола, което от своя страна да доведе до по-оптимизиран и по-сигурен уеб.

Подобрения в HTTP/2 протокола

Подобренията в HTTP/2 протокола, които цялостно подобряват сигурността и оптимизират работата са:

 • HTTP/2 е бинарен (двоичен), а не текстов протокол, правейки го по-кратък и производителен - за вашият сайт това означава, че нуждата от допълнително преоразмеряване на информацията отпада, а с това се ускорява работата на сайта. Бинарният протокол използва мултиплексиране на връзката клиент-сървър;
 • Мултиплексиране - това е процес, който обединява обеми от данни в общи пакети и ги споделя а обща преносна среда за комуникация. Използва една единствена мултиплексирана връзка към един домейн вместо множество връзки за всеки файл. Няколко заявки могат да бъдат изпратени през една TCP връзка, а отговорите се получават в произволен ред, което елиминира нуждата от множество връзки между клиента и сървъра;

 Примерна графика за Мултиплексиране

 • Компресирани хедъри със специално създадения HPACK - помага за намаляване обема на постоянно обменящите се хедъри (пакети от информация ) между сървъра и клиента, което оказва влияние върху бързината на сайта;
 • HTTP/2 има сложна схема на приоритизиране - подаваме към браузърите коя информация приоритетно да се зарежда спрямо друга. Например, задаваме на браузър, поддържащ HTTP/2 първо да зареди HTML-a за страницата, след това CSS и JavaScript-a, а за края да остави изображенията. Тази подредба позволява браузърите да зареждат страниците максимално бързо и да доставят важната информация първа;
 • Stream dependencies - клиентът посочва на сървъра ресурсите с най-висок приоритет;
 • Server push - сървърът изпраща ресурси, за които клиентът не е подал заявка. Това забавя латенцията, когато се зарежда множество различно по вид съдържание.

HTTP/2 и SSL/TLS - гаранция за сигурен сайт

За да може да се възползвате от предимствата на HTTP/2 протокола е необходимо да имате инсталиран SSL сертификат на сайта си. Това е така, защото всички известни уеб браузъри поддържат HTTP/2, само когато той се използва с помощта на криптирана връзка.

Например, HTTP/2 протоколът е активиран по подразбиране и се поддържа от Mozilla Firefox уеб браузъра. С помощта на безплатния SSL сертификат Let`s Encrypt вече всички могат да се възползват от предимствата на протокола, без да е необходимо да правят допълнителна инвестиция и да се убедят в подобренията от използването му.

За голяма част от уеб браузърите, HTTPS:// адресите (URL) ще бъдат единствените, които ще поддържат HTTP/2. Резултатите от използване на HTTP/2 и SSL за подобряване на латенцията и времето за зареждане на уеб страниците:

Зависимост между латентност и бързина на зареждане

Използването на HTTP/2 споделен хостинг съчетава в себе си няколко ключови предимства за вашия сайт:  

 • Много по-бърз сайт;
 • Повишен Google Rank;
 • По-добра производителност на сървърния ресурс;
 • Оптимално използване на ресурсите на споделения хостинг план;
 • Използване на изцяло защитена връзка;
 • Използване на SSL сертификат и гаранции, че Google Chrome няма да маркира вашия сайт като несигурен.

Новият протокол е наличен за всички сървъри на ICN.Bg и всички наши клиенти могат да се възползват от него, без значение от приложението, което изпозлват (WordPress например). За да се възползвате от него, единствено трябва да имате инсталиран SSL сертификат.